Ipsos Foundation VND 10,000
140

Ipsos Foundation VND 10,000
Ipsos Foundation:

Kể từ khi thành lập vào năm 2014, Ipsos Foundation đã tài trợ 67 dự án giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 34 quốc gia, với tổng số tiền là 2,8 triệu đô la Úc. Chúng tôi hoạt động trên tất cả các Châu Lục nhờ sự hiện diện của Ipsos ở 90 quốc gia.

Mô hình hoạt động của Quỹ dựa vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các doanh nghiệp xã hội

Chúng tôi đã xây dựng các trường học ở Nepal, Ghana và Zambia. Chúng tôi đã cung cấp sách ở Hoa Kỳ, Hồng Kông, Nam Phi và Haiti. Chúng tôi đã hỗ trợ giáo dục trẻ em bị bệnh nặng ở Nga, Philippines và Kazakhstan. Chúng tôi cũng đã tài trợ cho các dự án ở Yemen, Uganda, Kenya và Jordan.

Chúng tôi làm việc dựa trên các điều kiện giúp trẻ em có thể được giáo dục trong điều kiện tốt, an toàn và lành mạnh. Với “Hỗ trợ: Nước” và “Nước sạch dùng hằng ngày”, chúng tôi đã mang nước uống sạch, an toàn và vệ sinh đến một trường học nông thôn ở Nepal, giúp đỡ 1.400 trẻ em. Một trở ngại lớn đối với 59 triệu trẻ em không được đến trường là nạn đói. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ như Mary’s Meals (Ecuador), Hiệp hội Nuôi dạy trẻ ở trường bán đảo (Nam Phi), Bữa ăn hằng ngày cho trẻ (Nigeria), để cung cấp ít nhất một bữa ăn hàng ngày cho học sinh. Chúng tôi hỗ trợ nâng cao nhận thức về sức khỏe và vệ sinh thông qua giáo dục và đã tài trợ cho các hoạt động và chăm sóc trước / sau khi sinh vì cuộc sống của phụ nữ nhiễm HIV / AIDS tại Shanti Uganda.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các sáng kiến giáo dục thúc đẩy sức khỏe tinh thần của trẻ em, đặc biệt là ở các vùng dễ bị tổn thương. Đây là điều cần thiết vào thời điểm mà rất nhiều thanh thiếu niên sống trong điều kiện tồi tệ, đôi khi đơn độc, trong khi sức khỏe, sự an toàn và an ninh của họ rất quan trọng đối với thể chất và tinh thần của họ.