Chính sách Cookies

Sử dụng cookies

Bằng việc tham gia làm thành viên và nghiên cứu trực tuyến với chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự ("Cookie") cũng như thu thập thông tin từ máy tính cá nhân/máy tính xách tay hoặc các thiết bị điện toán khác mà bạn có thể sẽ sử dụng khi tham gia hoạt động nghiên cứu trực tuyến của chúng tôi như nội dung trình bày dưới đây.

Cookie là các tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ cứng của thiết bị đầu cuối của bạn (một thiết bị như máy tính hoặc điện thoại). Ngoại trừ các Cookie hoạt động (như được định nghĩa bên dưới), chúng tôi chỉ sử dụng Cookie nếu bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng các Cookie đó. Bạn có thể tìm thấy các chi tiết bổ sung giải thích Cookie là gì, cách chúng được sử dụng và cách chúng được kiểm soát thêm bằng cách truy cập vào trang www.aboutcookies.org.

Đối với các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng:

  • Cookie hoạt động: đây là những Cookie cần thiết để cung cấp các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi (ví dụ: Trang web và các cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi hoặc các dịch vụ trực tuyến khác mà người dùng đã yêu cầu từ chúng tôi) ("Cookie hoạt động") cho khách truy cập và cho các thành viên trong bảng điều khiển của chúng tôi.
  • Cookie Google Phân Tích (Hiệu suất và phân tích). Những Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập vào trang web và xem cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Những Cookie này giúp chúng tôi cải thiện cách trang web của chúng tôi hoạt động. Thông tin này cũng được nhận bởi các bên thứ ba như được hiển thị dưới đây cho mục đích này.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các Cookie riêng lẻ mà chúng tôi sử dụng và các mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng chúng trong các bảng dưới đây:

I. Khách truy cập Ipsos iSay

Cookie hoạt động

Tên của Cookie Cookie có chức năng gì? Thể loại Thời gian hết hạn Có thể được thiết lập lại? Nhà cung cấp/Người nhận
(Trang web/Tên miền/Máy chủ)
cookie-agreed Ghi nhớ trạng thái bật lên của cookie Bên thứ nhất 100 ngày Không Ipsosisay.com
cookie-agreed-version Ghi lại phiên bản của chính sách cookie được khách truy cập đồng ý Bên thứ nhất 100 ngày Không Ipsosisay.com
cookie-agreed-categories Ghi lại các danh mục cookie được khách truy cập đồng ý Bên thứ nhất 100 ngày Không Ipsosisay.com
jsessionID Được sử dụng để quản lý phiên Bên thứ nhất Đã bị xóa sau khi bạn thoát khỏi trình duyệt Không Ipsosisay.com
Ipsosinteractiveservices.com
__cf_bm Xác định và giảm thiểu lưu lượng truy cập tự động Bên thứ ba 30 phút Không Cloudflare.com
cf_clearance Lưu trữ bằng chứng về việc bảo vệ bot đã vượt qua thử thách Bên thứ ba 30 phút Không Cloudflare.com
AWSALBCORS Đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và hiệu quả Bên thứ nhất 7 ngày Không Ipsosisay.com
AWSALB Mã hóa thông tin về mục tiêu đã chọn, mã hóa cookie và bao gồm cookie trong phản hồi cho khách hàng Bên thứ nhất 7 ngày Không Ipsosisay.com

Cookie Google Phân Tích (Hiệu suất và phân tích)

Tên của Cookie Cookie có chức năng gì? Thể loại Thời gian hết hạn Có thể được thiết lập lại? Nhà cung cấp/Người nhận
(Trang web/Tên miền/Máy chủ)
_ga Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web Bên thứ nhất 13 tháng Ipsosisay.com, Google
_ga_<container-id> Được sử dụng để duy trì trạng thái phiên Bên thứ nhất 13 tháng Ipsosisay.com, Google

II. Thành viên Ipsos iSay

Cookie hoạt động

Tên của Cookie Cookie có chức năng gì? Thể loại Thời gian hết hạn Có thể được thiết lập lại? Nhà cung cấp/Người nhận
(Trang web/Tên miền/Máy chủ)
Drupal.visitor.talk_auth Được sử dụng để giữ cho phiên của người dùng mở Bên thứ nhất Bị xóa sau vài mili giây Không Ipsosisay.com
SSESS (theo sau là một số được hệ thống phân bổ ngẫu nhiên, từ phiên này sang phiên khác) Được hệ thống sử dụng để liên kết người dùng với một phiên để thông tin về lượt truy cập của họ có thể được lưu trữ trên máy chủ khi họ di chuyển từ trang này sang trang tiếp theo. Nó cũng giúp tránh việc chiếm quyền điều khiển phiên Bên thứ nhất 23 ngày Không Ipsosisay.com
OTXUserTracking Bộ cookie cho các dự án ứng dụng của chúng tôi nhằm mục đích chống trùng lặp cơ bản và với phạm vi theo dõi người trả lời cho mục đích chống trùng lặp Bên thứ nhất 1 năm Không Ipsosinteractive.com
DG Được sử dụng như một biện pháp kiểm soát chất lượng thiết yếu để lưu trữ một thiết bị duy nhất và mã được mã hóa của người trả lời. Là một phần của hệ thống lấy dấu vân tay thiết bị của chúng tôi, chúng tôi sử dụng điểm này và điểm số thiết bị để đảm bảo chúng tôi không cho phép cùng một người trả lời khảo sát nhiều lần và để thêm một lần kiểm tra hệ thống bổ sung nhằm tránh sự cố hệ thống Bên thứ nhất Có thể cấu hình trên cơ sở dữ liệu, thiết lập hiện tại: từ 1 tuần đến 3 tháng tùy thuộc vào nội dung Không Ipsosinteractive.com
Consent Cho biết nếu người trả lời có chấp nhận sự đồng ý truy cập khảo sát và phiên bản của nó hay không, để tăng tốc độ truy cập vào khảo sát Bên thứ nhất 45 ngày, được điền sẵn từ cơ sở dữ liệu Bảng điều khiển. Nếu phiên bản Đồng ý được thay đổi, nó được coi là đã hết hạn *Đối với những người không phải là thành viên iSay, đó là 1 ngày Không Ipsosinteractive.com
BIGipServerPOOL-134.213.64.111-443 Được sử dụng để xác định duy nhất phiên lần đầu tiên người dùng truy cập trang web và sau đó tham chiếu đến Cookie đó trong các yêu cầu tiếp theo để duy trì kết nối với máy chủ thích hợp Bên thứ nhất Đã bị xóa sau khi bạn thoát khỏi trình duyệt Không Ipsosinteractive.com
SessionsStateID Lưu trữ thông tin mà người dùng đã cung cấp và theo dõi hoạt động của người dùng trong trang web. Vì Cookie phiên là tạm thời, nó không thu thập thông tin từ PC của người dùng hoặc danh tính của người dùng. Thông tin mà nó lưu trữ ở dạng nhận dạng phiên, trong mọi trường hợp, sẽ không liên quan đến cá nhân người dùng Bên thứ nhất Đã bị xóa sau khi bạn thoát khỏi trình duyệt Không Ipsosinteractive.com
fp_token_{value} Hỗ trợ nhận dạng thiết bị và ngăn chặn gian lận Bên thứ nhất 1 năm Không surveys.ipsosisay.com

Cookie Google Phân Tích (Hiệu suất và phân tích)

Tên của Cookie Cookie có chức năng gì? Thể loại Thời gian hết hạn Có thể được thiết lập lại? Nhà cung cấp/Người nhận
(Trang web/Tên miền/Máy chủ)
_ga Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo dữ liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web Bên thứ nhất 13 tháng Ipsosisay.com, Google
_ga_<container-id> Được sử dụng để duy trì trạng thái phiên Bên thứ nhất 13 tháng Ipsosisay.com, Google

Sở thích của bạn

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie như chúng tôi đã nêu ở trên hoặc nếu bạn thay đổi quyết định sau khi đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể xóa và chặn cookie trên trang web này thông qua trình duyệt của bạn. Nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie thiết yếu), các phần của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.

Bạn có thể kiểm soát việc lưu trữ cookie và thay đổi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào đây bằng cách nhấn vào đây .