Ipsos Foundation
333

Ipsos Foundation
Fundacja Ipsos: promowanie dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej

Od momentu jej powołania w 2014 roku Fundacja Ipsos sfinansowała 67 projektów edukacyjnych ukierunkowanych na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji w 34 krajach. Łączna wartość tych projektów sięga kwoty 1,8 mln euro. Fundacja Ipsos prowadzi działalność w 90 krajach, dzięki czemu na jej pomoc można liczyć na wszystkich kontynentach.

Model operacyjny, na którym opiera swoją działalność Fundacja, zakłada udzielanie wsparcia finansowego organizacjom charytatywnym, pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym.

Budowaliśmy szkoły w Nepalu, Ghanie i Zambii. Dostarczaliśmy książki do USA, Hongkongu i RPA oraz na Haiti. Wspieraliśmy edukację dzieci z ciężkimi chorobami w Rosji, na Filipinach i w Kazachstanie. Finansowaliśmy również projekty w Jemenie, Ugandzie, Kenii i Jordanii.

Pracujemy nad poprawą warunków życia dzieci, dzięki której będą one mogły uczyć się w korzystnych, bezpiecznych i zdrowych warunkach. Dzięki inicjatywom „Charity: Water” i „Water For Health” doprowadziliśmy do wiejskiej szkoły w Nepalu czystą, nadającą się do picia wodę oraz zamontowaliśmy w budynku szkoły urządzenia sanitarne, z czego skorzystało 1400 dzieci. Podstawowym problemem 59 milionów dzieci, które nie uczęszczają do szkoły, jest głód. To właśnie dlatego zapewniliśmy wsparcie organizacjom pozarządowym takim jak Mary's Meals (Ekwador), Peninsula School Feeding Association (RPA) i Feed a Child a Day (Nigeria), aby zapewnić dzieciom w wieku szkolnym przynajmniej jeden posiłek dziennie. Wspólnie z Shanti Uganda wspieramy budowanie świadomości w zakresie zdrowia i higieny poprzez edukację, a także finansujemy opiekę przed- i poporodową oraz działalność na rzecz poprawy warunków życia kobiet z HIV/AIDS.

Wspieramy również inicjatywy edukacyjne, które promują zdrowie psychiczne dzieci, szczególnie w strefach zagrożenia. Jest to niezwykle ważne w czasach, gdy tak wielu młodych ludzi żyje w złych warunkach, czasami samotnie. Ich zdrowie i bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie dla ich kondycji fizycznej i psychicznej.


Przedstawiciele handlowi nie są sponsorami nagród lub w inny sposób powiązani z Ipsos i-Say. Dołączone logo i inne znaki identyfikacyjne są znakami towarowymi i są własnością każdej reprezentowanej firmy i / lub jej oddziałów. Odwiedź stronę każdej firmy, aby uzyskać dodatkowe warunki.