Polityka dotycząca plików cookies

Korzystanie z plików cookies

Odwiedzając nasz Panel, dołączając do niego oraz biorąc udział w naszych badaniach online, Członek wyraża zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii („Cookies”) oraz gromadzenie informacji z jego komputera PC/laptopa lub innych urządzeń, z których może korzystać do brania udziału w naszych badaniach online, jak przedstawiono poniżej.

Pliki cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, które przechowujemy w przeglądarce Członka lub na twardym dysku jego urządzenia końcowego (urządzenia takiego jak komputer lub telefon). Z wyjątkiem operacyjnych plików cookies (zgodnie z definicją poniżej), korzystamy z plików cookies tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez nas z takich plików cookies. Dodatkowe informacje wyjaśniające, czym są pliki cookies, w jaki sposób są wykorzystywane i jak są dalej kontrolowane, można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

W przypadku świadczonych przez nas usług, korzystamy z:

  • Operacyjnych plików cookies: są to pliki cookies, które są niezbędne do świadczenia naszych usług online (np. naszej strony internetowej i naszych ankiet online lub innych usług online, o które poprosił nas użytkownik) („Operacyjne pliki cookies”) odwiedzającym i członkom naszego panelu.
  • Plików cookies Google Analytics (wydajność i analiza). Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających naszą stronę internetową oraz sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Te pliki cookie pomagają nam ulepszać sposób działania naszej strony internetowej. Informacje te otrzymują także w tym celu strony trzecie, jak pokazano poniżej.

Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookies, których używamy oraz konkretnych celów, dla których je wykorzystujemy, można znaleźć w poniższych tabelach:

I. Odwiedzający Ipsos iSay

Operacyjne pliki cookies

Nazwa pliku cookie Do czego służy plik cookie? Typ Okres ważności Czy można ponownie ustawić? Dostawca/Odbiorca
(strona/domena/host)
cookie-agreed Zapamiętuje stan wyskakującego okienka plików cookies 1-sza strona 100 dni Nie Ipsosisay.com
cookie-agreed-version Przechwytuje wersję polityki dotyczącej plików cookies zaakceptowaną przez odwiedzających 1-sza strona 100 dni Nie Ipsosisay.com
cookie-agreed-categories Przechwytuje kategorie plików cookies zaakceptowane przez odwiedzających 1-sza strona 100 dni Nie Ipsosisay.com
jsessionID Używany do zarządzania sesjami 1-sza strona usuwany po zamknięciu przeglądarki Nie Ipsosisay.com
Ipsosinteractiveservices.com
__cf_bm Identyfikuje i ogranicza zautomatyzowany ruch 3-cia strona 30 minut Nie Cloudflare.com
cf_clearance Przechowuje dowód zaliczenia ochrony przed botami 3-cia strona 30 minut Nie Cloudflare.com
AWSALBCORS Zapewnia płynne i wydajne doświadczenie użytkownika 1-sza strona 7 dni Nie Ipsosisay.com
AWSALB Koduje informacje o wybranym celu, szyfruje plik cookie i dołącza go w odpowiedzi do klienta 1-sza strona 7 dni Nie Ipsosisay.com

Pliki cookies Google Analytics (wydajność i analiza)

Nazwa pliku cookie Do czego służy plik cookie? Typ Okres ważności Czy można ponownie ustawić? Dostawca/Odbiorca
(strona/domena/host)
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego 1-sza strona 13 miesięcy Tak Ipsosisay.com, Google
_ga_<container-id> Służy do utrzymywania stanu sesji 1-sza strona 13 miesięcy Tak Ipsosisay.com, Google

II. Członkowie Ipsos iSay

Operacyjne pliki cookies

Nazwa pliku cookie Do czego służy plik cookie? Typ Okres ważności Czy można ponownie ustawić? Dostawca/Odbiorca
(strona/domena/host)
Drupal.visitor.talk_auth Służy do utrzymywania otwartej sesji użytkownika 1-sza strona usuwany po kilku milisekundach Nie Ipsosisay.com
SSESS (po którym następuje numer losowo przydzielany przez system, z jednej sesji do drugiej) Używany przez system do łączenia użytkownika z sesją, dzięki czemu informacje o jego wizycie mogą być przechowywane na serwerze podczas przechodzenia z jednej strony na drugą. Pomaga również uniknąć przechwytywania sesji 1-sza strona 23 dni Nie Ipsosisay.com
OTXUserTracking Plik cookie instalowany dla naszych projektów aplikacji dla podstawowej deduplikacji i w zakresie śledzących uczestników do celów deduplikacji 1-sza strona 1 rok Nie Ipsosinteractive.com
DG Używany jako niezbędna kontrola jakości do przechowywania unikalnego urządzenia i zaszyfrowanych kodów uczestnika. W ramach naszego systemu odcisków palców urządzeń, używamy tego i wyniku urządzenia, aby upewnić się, że nie pozwalamy tej samej osobie na udział w ankiecie więcej niż jeden raz i aby zapewnić dodatkową kontrolę systemu w celu uniknięcia jego awarii 1-sza strona konfigurowalny w bazie danych, obecna konfiguracja: od 1 tygodnia do 3 miesięcy w zależności od treści Nie Ipsosinteractive.com
Consent Informuje, czy uczestnik zaakceptował zgodę na dostęp do ankiet i jej wersję, w celu przyspieszenia uzyskania dostępu do ankiet 1-sza strona 45 dni, wstępnie wypełniony z bazy danych Panelu. Jeśli wersja Consent zostanie zmieniona, zostanie uznana za wygasły *Dla osób niebędących członkami iSay jest to 1 dzień Nie Ipsosinteractive.com
BIGipServerPOOL-134.213.64.111-443 Służy do jednoznacznej identyfikacji sesji, gdy użytkownik po raz pierwszy uzyskał dostęp do strony, a następnie odwołuje się do tego pliku cookie w kolejnych żądaniach w celu utrwalenia połączenia z odpowiednim serwerem 1-sza strona usuwany po zamknięciu przeglądarki Nie Ipsosinteractive.com
SessionsStateID Przechowuje informacje dostarczone przez użytkownika i śledzi aktywność użytkownika na stronie internetowej. Ponieważ plik cookie sesyjny jest tymczasowy, nie gromadzi informacji z komputera użytkownika ani jego tożsamości. Informacje, które przechowuje plik, mają postać identyfikacji sesji, która w żadnym wypadku nie odnosi się osobiście do użytkownika 1-sza strona usuwany po zamknięciu przeglądarki Nie Ipsosinteractive.com
fp_token_{value} Pomaga w rozpoznawaniu urządzeń i zapobieganiu oszustwom 1-sza strona 1 rok Nie surveys.ipsosisay.com

Pliki cookies Google Analytics (wydajność i analiza)

Nazwa pliku cookie Do czego służy plik cookie? Typ Okres ważności Czy można ponownie ustawić? Dostawca/Odbiorca
(strona/domena/host)
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego 1-sza strona 13 miesięcy Tak Ipsosisay.com, Google
_ga_<container-id> Służy do utrzymywania stanu sesji 1-sza strona 13 miesięcy Tak Ipsosisay.com, Google

Preferencje użytkownika

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy korzystali z plików cookies w sposób opisany powyżej lub jeśli zmieni zdanie po wyrażeniu zgody na korzystanie przez nas z plików cookies, może usunąć i zablokować pliki cookies na tej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki. Jeśli użytkownik użyje ustawień przeglądarki, aby zablokować wszystkie pliki cookies (w tym niezbędne pliki cookie), niektóre części naszej strony internetowej mogą nie działać.

Użytkownik może kontrolować przechowywanie plików cookies i zmienić swoją zgodę w dowolnym momencie klikając tutaj.