Feltételek és kikötések

Az Ipsos iSay Panelben való részvétellel kapcsolatban („Feltételek és kikötések”)

Az Ipsos iSay Panel (a „Panel”) az Ipsos, Ipsos Interactive Services SRL („IIS”/„mi”) vállalat által üzemeltetett globális fogyasztói panelje, amelynek Ön akkor válhat a tagjává, ha Magyarországon van az állandó lakhelye, már betöltötte a 16. életévét, és ha (a „Paneltag”/„Ön”) elfogadja a jelen Feltételeket és kikötéseket. Lehetőséget kínálunk Paneltagjaink számára, hogy már ma részt vehessenek a jövő szolgáltatásainak és termékeinek tesztelésében, kiértékelésében, valamint hogy számos témával kapcsolatban kifejezzék véleményüket. Az Ön véleménye ezrek véleményét képviseli!

Az Ipsos Interactive Services SRL vállalat a Romániában hatályos jogszabályoknak megfelelően, 12998681 számon került bejegyzésre, bejegyzett székhelye pedig a következő címen található:

319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bukarest, District 6, 060032 Románia

1. Tartalomjegyzék

2. Csatlakozás a Panelhez

Bárki szabadon kérelmezheti tagságát a Panelbe, aki megfelel a fent említett követelményeknek. Mi azonban fenntartjuk a jogot, hogy a tagsági kérelmet visszautasíthassuk az elutasítás megindokolásának kötelezettsége nélkül.

A tagság nem engedélyezett az Ipsos vállalatcsoport alkalmazottai vagy azok közvetlen családtagjai számára.

3. Az Ön személyes adatainak felhasználása

Az Önről összegyűjtött információkat a lehető legbizalmasabban kezeljük, betartva az összes vonatkozó törvényt, jogszabályt és rendelkezést, ideértve az adatvédelemmel, személyes adatokkal és az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal és Sütikezelési politikánkkal kapcsolatos előírásokat. Ezek a nyilatkozatok a jelen Feltételek és kikötések szerves részét képezik, és az alábbi hivatkozáson érhetők el:  https://www.ipsosisay.com/hu-hu/privacy-policy és: https://www.ipsosisay.com/hu-hu/cookies-policy.

Ezen kötelezettségvállalás részeként ígéretet teszünk arra, hogy:

 • A Panellel kapcsolatosakon kívül nem próbálunk eladni semmit, és az Ön személyes adatait sem adjuk tovább harmadik felek számára marketing vagy értékesítési célokból.
 • A felmérésekben adott egyéni válaszait bizalmasan kezeljük, és kizárólag egyéb bizalmas válasszal összesítve fogjuk felhasználni, hacsak kifejezetten másképp nem dönt.
 • Ha elutasítja a válaszadást egy olyan felmérés adott kérdésére, amelybe meghívót kapott, illetve ha megtagadja egy felmérésben való részvételt, akkor az nem jár negatív következménnyel a tagságát illetően.
 • Ön bármikor kérheti a Panelből való eltávolítását, valamint tagságának megszüntetését.

4. E-mailekre vonatkozó előírások

Mivel Ön önkéntesen regisztrált a Panelbe, és megerősítette az e-mail címét, a tőlünk kapott e-maileket vagy egyéb üzeneteket nem szabad levélszemétként vagy kéretlen üzenetekként megjelölnie, ellenkező esetben Önt terhelheti a felelősség az IIS vállalatot ebből adódóan érő kárért.

Az e-mail fiókja biztonsági beállításaitól függően előfordulhat, hogy az általunk küldött felmérésékre szóló meghívók a kéretlen levelek/levélszemét vagy hasonló mappába érkeznek. Ennek elkerülése érdekében kérjük, adja hozzá az [email protected] e-mail címet a címjegyzékéhez.

5. A háttérinformációk regisztrálása

Az IIS által ügyfelei számára szolgáltatott statisztikai elemzések érdekében az IIS vállalatnak szüksége van bizonyos demográfiai és személyes adatokra, beleértve olyan bizalmas adatokat is, mint például az Ön jövedelme.

A Paneltagság feltétele, hogy biztosítsa az IIS számára ezeket a személyes adatokat, mivel csak így tudjuk eldönteni, hogy az Ön valamely felmérésben való részvétele megfelel-e a felméréssel kapcsolatos kritériumoknak. Emellett néhány alapvető adatot is kérni fogunk a háztartását, valamint gyermekeit illetően, akiknek Ön a szülője/törvényes gyámja.

Ön beleegyezik abba, hogy a Panelbe való regisztrálási folyamat és a felmérésekben való részvétele során kizárólag valós, pontos és teljes információt ad meg, valamint Ön vállalja a Panelfiókjával kapcsolatban megadott adatainak frissítését, hogy ezzel biztosítsa azoknak naprakész és pontos voltát.

6. Hogyan működik a Panel?

A Paneltagok e-mailben, SMS-ben vagy egyéb elektronikus kommunikáció útján fogják megkapni az IIS vállalattól a releváns felmérésre szóló meghívóban található hivatkozást. Ön nem köteles részt venni az ilyen felmérésekben. Minden egyes felmérést csak egyszer kell kitölteni. Kérjük, hogy az Ipsos iSaytől kapott e-maileket ne jelölje meg levélszemétként (tekintse meg az erre vonatkozó magyarázatot az előző részben). Az IIS nem köteles minden Paneltag számára minden egyes új felmérésre meghívót küldeni; az IIS nem is garantálhatja az évente kiküldött felmérések minimális vagy maximális számát.

Az IIS szigorú adatbiztonsági intézkedéseket foganatosított. Ha ennek ellenére mégis előfordulna valamilyen vírus a kapott e-mail üzenetben, az IIS nem vonható felelősségre az ilyen esetek által okozott következményekért, következésképpen Ön nem igényelhet kártérítést az IIS vállalattól ezért.

7. Engedélyezett használat és részvétel

Amennyiben rendelkezésre áll, Paneltagként Ön hozzáférést kap a közösséghez és egyéb közösségi funkciókhoz. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön vagy egyéb Paneltagok által közzétett bármilyen üzenet, vélemény, információ, kép vagy bármilyen egyéb anyag kizárólag annak a személynek a felelősségi körébe tartozik, aki közzétette azt. Ön beleegyezik abba, hogy nem tesz közzé és nem tölt fel olyan anyagot, amely:

 • Törvényellenes. Ez magában foglalja a jogellenes tevékenységek népszerűsítését vagy megbeszélését, illetve mások ösztönzését arra, hogy elkövessenek ilyen nemű tevékenységeket.
 • Sértő, obszcén vagy gyűlölködő. Ide tartoznak a nem megválogatott szavak, információk vagy képek. A burkolt káromkodás (pl. a „b__ meg”) ugyanúgy káromkodásnak minősül, mint a szó teljesen kiírt változata.
 • Rágalmazó, gyalázkodó, zaklató, becsületsértő kommunikáció akár a Paneltagok között, akár egy IIS moderátorral vagy az IIS egyéb alkalmazottjaival szemben.
 • Gyűlöletet vagy erőszakot szító.
 • Bigott, faji, etnikai, szexuális vagy egyéb szempontból sértő.
 • Nem helyénvaló politikai vagy vallásos üzenet.
 • Célja bármilyen termék vagy szolgáltatás reklámozása vagy értékesítése.
 • Vírusokat, sérült fájlokat, „trójai falovakat” vagy egyéb kártékony kódokat tartalmaz.
 • Az Ön vagy más személyek személyes adatait tartalmazza.
 • Valaki más tulajdonát, illetve szellemi tulajdonát képezi.

Fontos megjegyezni, hogy a paneltagok által közzétett információkat az IIS nem veti alá előzetes szűrésnek.

Azonban az IIS fenntartja a jogot arra, hogy bármikor eltávolítson bármilyen olyan tartalmat, amely közzétételre kerül akár a szavazási eszközön, akár a Paneltagok számára elérhető egyéb interaktív funkciókon keresztül.

8. Gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme

Amennyiben Ön a háztartásában élő gyermekekkel kapcsolatos információt adott meg, valamint megerősítette, hogy Ön a gyermekek szülője vagy a jogilag felelős törvényes gyámja, előfordulhat, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot olyan felmérések esetében, amelyeket szeretnénk, ha a gyermekek kitöltenének. Mindig kérni fogjuk az Ön előzetes beleegyezését, valamint közvetlenül nem fogunk kapcsolatba lépni a gyermekkel, kivéve ha a gyermek saját jogú tagja a Panelnek.

9. Az online felmérések kitöltéséért történő megjutalmazás

Minden egyes alkalommal, amikor a határidő lejárta előtt kitölt egy felmérést, a kitöltést követően pontokban vagy egyéb jutalomban részesül, illetve benevezésre kerül egy nyereménysorsolásba. A jutalom, illetve a sorsolás nyereményének típusa és mértéke a felmérés nehézségi szintjétől, hosszúságától vagy egyéb hasonló szempontoktól függ.

Ha Ön a Panelből való leiratkozását kéri, akkor a leiratkozás előtt be kell váltania az összes bónuszpontját utalványokra, ellenkező esetben el fogja veszíteni a fennmaradó pontjait, valamint a pontegyenlege is automatikusan törlésre fog kerülni.

Előfordulhat, hogy a legutóbb kitöltött felmérésekért járó pontok nem jelennek meg azonnal a fiókjában. Ilyen esetekben a pontokat később adjuk hozzá az Ön pontegyenlegéhez.

Az IIS fenntartja a jogot egy ellenőrzési időszak (maximum 96 óra) bármikori alkalmazásához, amely alatt az Ön jutalma a „Függőben” állapottal fog rendelkezni. Ebben az időszakban minőségi és csalásmegelőzési ellenőrzéseket fogunk végezni. Minden Önre vonatkozó várakozási időszakot illetően tájékoztatni fogjuk Önt a Paneltagok számára fenntartatott weboldal GYIK részében vagy egyéb kommunikáció útján, az alábbi 14. résznek megfelelően. Az újonnan regisztrált Ipsos iSay tagoknak a regisztrációjuk dátumától számítva mindig kell majd várniuk 96 órát mielőtt bármilyen jutalom feloldásra kerülne a „Függőben” állapotából.

Ha már szükséges számú Paneltag vett részt a felmérésben, illetve ha az Ön profilján megadott adatok nem felelnek meg a felmérés kritériumainak, az IIS vállalatnak vagy ügyfeleinek bármikor jogában áll az adott felmérést lezárni és a további válaszok gyűjtését befejezni. Ilyen esetben és a felmérésben elért szinttől függően előfordulhat, hogy kevesebb vagy egyetlen pont sem kerül odaítélésre.

10. Sütik, digitális ujjlenyomat, készülékadatok és a készülékén tárolt egyéb információk

Célunk:

 • Biztosítjuk, hogy a felmérést az Ön készülékének megfelelő formátumban kapja meg.
 • Támogatást nyújtunk, valahányszor nehézségbe ütközik a felmérés elérhetőségét vagy kitöltését illetően.
 • A névtelenített információt, amikor csak lehetséges, kutatási célokra használjuk fel. Például annak megállapítására, hogy egy adott országban a Paneltagok hány százaléka használ egy bizonyos típusú böngészőt.

Az alábbi módszerek alkalmazásának okairól részletesebb információkat az Adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Sütik

Ahogyan az részletesebben olvasható a Sütikezelési politikánkban, különböző sütiket használunk, valamint harmadik felek által beállított sütiket olvashatunk le. Azokon az eseteken kívül, amelyekhez az Ön előzetes beleegyezése szükséges, a sütik statisztikai célokból, a minőségellenőrzéshez, az érvényesítéshez, a csalásmegelőzéshez, valamint a csalásellenőrzéshez kerülnek használatra.

Digitális ujjlenyomatok

Az is előfordulhat, hogy a digitális ujjlenyomat, más nevén „gépazonosító” digitális ujjlenyomat-technológia használata mellett döntünk, amelynek segítségével az Ön készülékének hardverére és szoftverére vonatkozó bizonyos adatokat gyűjtünk.

Készülékadatok és a készülékén tárolt egyéb információk

Minőségellenőrzési és csalásmegelőzési célokból a készüléke hardveréről és a készülékén található szoftverről is felhasználhatunk bizonyos információkat.

Ezen felül automatikusan információt gyűjtünk az Ön IP-címéről, helyadatairól, az operációs rendszeréről, a képernyő-beállításairól, a böngészője típusáról és a Flash, illetve Java használatáról, valamint arról, hogy rendelkezik-e a készüléke webkamerával.

11. Bizalmas jellegű adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat

Előfordulhat, hogy egy kutatásban részt vevő személyként Önnek olyan új koncepciókat, termékeket vagy csomagolásokat kell értékelnie, amelyek még a fejlesztési szakaszban vannak, és így még nem nyilvánosak. Előfordulhat, hogy Ön bizonyos nem publikus, bizalmas, magánjellegű vagy üzleti titkokat tartalmazó információkat, illetve az illető ügyfelünk kizárólagos tulajdonát képező anyagot, beleértve, de nem kizárólagosan az ügyfél termékeire vonatkozó információkat (gyűjtőnéven „Bizalmas információk”) tekinthet meg, használhat fel vagy egyéb módon érhet el. Az Ön számára nem engedélyezett ezen bizalmas információk másolása, nyomtatása, tárolása, továbbítása vagy bárki számára bármilyen módon történő közzététele, és ezeket a bizalmas információkat Ön kizárólag abból a célból használhatja fel, amelyből felfedésre kerültek az Ön számára.

12. Szellemi tulajdon

Az IIS birtokolja és kizárólagos tulajdonjogot gyakorol a védjegyei, logói, szerzői jogai, a weboldalán található összes tartalom és az egyéb szellemi tulajdonjogok („IIS SZT”) fölött. Az IIS Szellemi Tulajdonai kizárólag az IIS előzetes írásos beleegyezésével használhatók fel vagy reprodukálhatók. A jelen Feltételek és kikötések egyetlen része sem értelmezhető oly módon, hogy az IIS Szellemi tulajdonát illetően bármilyen licencet, jogot, jogcímet vagy érdekeltséget, illetve az IIS által jelenleg vagy a jövőben birtokolt vagy ellenőrzése alatt tartott bármilyen szabadalommal, védjeggyel, szellemi alkotással, szakértelemmel vagy egyéb hasonló tulajdonnal kapcsolatban bármilyen jogot biztosítana.

13. Kártalanítás és felelősségkorlátozás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti az IIS vállalatot, valamint képviselőit, partnereit, ügyfeleit, vezetőit, munkatársait, ügynökeit és ügyvédjeit minden felelősséget, követelést, keresetet, pert, eljárást, ítéletet, bírságot, kárt, költséget, veszteséget és kiadást (beleértve az észszerű jogi kiadásokat, bírósági költségeket és/vagy megállapodási díjakat) illetően, amelyek az alábbi okból vagy ezekkel kapcsolatban merülnek fel: (i) az Ön Panelben való tagsága, (ii) az IIS által végzett kutatási felmérésekben való részvétele, (iii) harmadik fél által benyújtott bármilyen követelés, vagy a (iv) jelen Feltételek és kikötések Ön által történő bármilyen megszegése.

Az Ön Panelben való tagsága vagy az IIS által végzett kutatási felmérésekben való részvétele alatt az Ön által tanúsított bármilyen törvénytelen vagy káros tevékenység, amely a büntetőjogi és/vagy polgári jogi törvények megszegésének minősül, feljogosítja az IIS vállalatot, hogy ezekkel szemben teljes körű jogorvoslatot kérjen a törvények és a méltányossági jog által megengedett legnagyobb mértékben. Az IIS nem vállal semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát az Ön Panelben való tagságát és az IIS által végzett kutatási felmérésekben való részvételét illetően, továbbá az IIS vállalatot sem Ön, sem harmadik fél nem vonhatja felelősségre semmilyen módon (nem kizárólagos jelleggel ideértve a közvetett, speciális, véletlenszerű vagy következményes károkkal kapcsolatos felelősséget) az Ön Panelben való tagságát és az IIS által végzett kutatásokban való részvételét illetően.

Ön ezennel beleegyezik abba, hogy mindig felmenti és soha nem vonja felelősségre az IIS vállalatot, az IIS vállalat ügyfeleit, a vele kapcsolatban álló társaságokat, azok képviselőit, vezetőit, részvényeseit, alkalmazottjait és ügynökeit egy termék forgalmazása, eladása, felhasználása, használata vagy a termékkel való érintkezés révén Ön által közvetett vagy közvetlen módon a termék tesztelése vagy kiértékelési kutatása során elszenvedett bármilyen valós vagy állítólagos sérülés, haláleset, anyagi vagy egyéb kár miatti követelést, keresetet, kereseti alapot, igényt, veszteséget, felelősséget, kötelezettséget, ítéletet, kárt, kiadásokat és költségeket (beleértve az észszerű ügyvédi honoráriumokat) („Veszteségek”) illetően. Ez nem vonatkozik az olyan Veszteségekre, amelyeknek oka az IIS vállalat vagy az IIS vállalat ügyfelei által elkövetett súlyos gondatlanság, továbbá kivételt képez az az eset is, ha az IIS vállalatot vagy ügyfeleit a hatályos termékfelelősségi vagy fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében felelősség terheli.

14. Részvételi feltételek

Az IIS fenntartja a jogot a jelen „Feltételek és kikötések” bármikori módosítására. Bármely módosítást illetően tájékoztatni fogjuk Önt a Paneltagok számára fenntartott weboldal GYIK részében. Előfordulhat, hogy időközönként kapcsolatba lépünk Önnel e-mailen a fiókja kezelésével kapcsolatban, valamint a Paneltagsági tevékenységével és a fontosabb Panelfrissítésekkel („Tagsági hírek”) kapcsolatos fontos információkat tartalmazó elektronikus hírleveleket vagy speciális hirdetményeket küldünk az Ön számára.

Továbbá e-mail értesítéseket küldhetünk az Ön számára (i) a felméréseinkben való részvétele kapcsán az Ön számára elérhető jutalmakról, valamint (ii) az új Panel-bevonódási kampányokról, amelyekkel kapcsolatban (új) Paneljutalmakat és/vagy beváltási lehetőségeket teszünk lehetővé (gyűjtőnevükön „Bevonódási frissítések”). Bármely Bevonódási frissítés fogadása opcionális és Ön külön-külön bármikor leiratkozhat a Bevonódási frissítésekről az adott e-mailekben található leiratkozási hivatkozás segítségével.

Bizonyos esetekben egyes felmérések további kikötések tárgyát képezhetik, amelyekről az adott felmérés elején fog tudomást szerezni. Önnek semmilyen kötelezettsége nem lesz az ilyen további kikötések elfogadására, azonban ez befolyásolhatja az ilyen felmérésre való jogosultságát.

15. Ipsos iSay tagság megszüntetése/inaktiválása

Ön bármikor kérheti tagságának megszüntetését. Ezt megteheti az [email protected] e-mail címen, vagy az online Ipsos iSay fiókja Elérhető felmérések részében található megfelelő hivatkozására való kattintással. Vegye figyelembe, hogy kérelmének teljes feldolgozása, valamint az információinak összes rendszerünkből való eltávolítása akár hét (7) napot is igénybe vehet, ezért ez idő alatt alkalmanként továbbra is kaphat e-mailt az IIS -től. Ha Ön a Panelből való leiratkozását kéri, akkor a leiratkozás előtt be kell váltania az összes bónuszpontját utalványokra, ellenkező esetben el fogja veszíteni a fennmaradó pontjait, valamint a pontegyenlege is automatikusan törlésre fog kerülni.

Tagságát mi is megszüntethetjük, tíz (10) munkanapos értesítési idővel. Az IIS fenntartja a jogot az Ön Paneltagságának további értesítés nélküli megszüntetésére bármilyen olyan magatartás esetén, amely nem fér össze a minőségi paramétereinkkel vagy üzleti céljainkkal, illetve a jelen Feltételek és kikötések, Adatvédelmi nyilatkozat vagy a felmérések vonatkozó szabályzatának bármilyen nemű megszegése esetén. Ilyen megszüntetés esetén tíz (10) nap áll a rendelkezésére, hogy beváltsa a megszüntetés dátuma előtt megfelelően összegyűjtött összes jutalompontját.

Paneltagságának az IIS vállalat által, csalárd jellegű felhasználás vagy tevékenység, valamint a jelen Feltételek és kikötések, az Adatvédelmi irányelvek és a felmérésekre vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása esetén való megszüntetése az ilyen felhasználással, tevékenységgel vagy megszegéssel kapcsolatos összes összegyűjtött jutalom és pont azonnali elvesztésével járhat (ideértve az adott esetben „Függőben” állapottal rendelkező pontokat vagy egyéb jutalmakat). A Panelfiók bármilyen nemű használata a fióktulajdonos Paneltagtól eltérő személy által jogosulatlan használatnak minősülhet, valamint a tagság azonnali megszüntetésével és a pontok elvesztésével járhat.

Az IIS fenntartja a jogot arra, hogy törölje az inaktív Paneltagokat a Panelből. Ez a Paneltag tagságának megszüntetését jelenti amennyiben a Paneltagnak semmilyen tevékenysége sincs a Panelben vagy nem válaszol semmilyen felmérésre szóló meghívóra (a felmérésre szóló meghívóban található hivatkozásra való kattintással) több mint hat (6) hónapig. Az IIS vállalat tájékoztatni fogja Önt az ilyen jellegű megszüntetésről, és Önnek harminc (30) nap áll rendelkezésére bármilyen fennmaradó pont beváltására, illetve a fiókja újraaktiválására, ellenkező esetben elveszti az adott pontegyenlegét, amely teljes mértékben törlésre kerül.

16. Joghatóság

A jelen Feltételek és kikötésekre a romániai törvények vonatkoznak, illetve a romániai bíróságok nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek ezek tekintetében.

17. A Feltételek és kikötések módosításai

A feltételeket és kikötéseket rendszeresen ellenőrizzük, és bármilyen frissítést közzéteszünk ezen a honlapon. Bármilyen módosításról értesíteni fogjuk e-mailben vagy a módosítást követő bejelentkezése alkalmával. A feltételek és kikötések utolsó frissítésére a következő dátumon került sor: 01/29/2024.

18. Kapcsolatfelvétel

Panelünkre, a paneltagságra vagy bármely panelünkben meglévő tagságára vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot Panel ügyfélszolgálati csapatunkkal. Elérhetőségek:

Küldjön üzenetet az: [email protected] e-mail címre, amelynek tárgyában tüntesse fel a következőt: „Ipsos iSay Panel”

Vagy küldjön levelet a következő címre:
Ref: Ipsos iSay Panel
Panel Support Team
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building,
Bukarest, District 6, 060032
Románia