Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelme fontos számunkra

Az Ipsos Interactive Services SRL vállalat, közismertebb nevén IIS („IIS” vagy „mi”) egy Romániában bejegyzett vállalat, amelynek székhelye a következő címen található: 319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building, Bukarest, District 6, 060032, Románia bejegyezve a J40/1972/2009 cégjegyzék szám alatt. Az IIS tagja az Ipsos világméretű cégcsoportjának. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogyan használjuk fel az Ipsos iSay online Panelhez („Panel”) való csatlakozás, a felmérésekben való részvétel vagy a Paneltagok számára fenntartott weboldal vagy az Ipsos iSay mobilalkalmazás használata során az Önről („Paneltag”, „Ön”) begyűjtött adatokat.

Témakörök:

1. Miért gyűjtünk adatokat Önről?

Az elsődleges cél, amiért adatokat gyűjtünk Önről, a piackutatás lebonyolítása. A Panelünkhöz való csatlakozásakor szerződésbe lépünk Önnel, amelyre a jelen Adatvédelmi nyilatkozat, valamint a Feltételek és kikötések vonatkoznak.

A szerződés megfelelő felmérésekbe való meghívással történő teljesítése érdekében szükségünk van a toborzás során kért adatok, vagy a Panel-weboldalon lévő profiljához a későbbiekben hozzáadott adatok, vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében szükséges adatok gyűjtésére és feldolgozására, valamint ezek automatizált módon történő feldolgozására. Ezek az adatok a jutalmak biztosításához vagy a felmérések szempontjából az Önnel való kapcsolatfelvételhez is szükségesek lesznek. Ez részletesebben a Feltételek és kikötések részben olvasható.

Az Ön beleegyezésétől függően is gyűjtünk Önről adatokat, különösen akkor, amikor egy felmérésre szóló általunk küldött meghívóra válaszol, illetve az egyéb, önkéntesen megadott adatait is gyűjtjük. Az Ön döntése, hogy válaszol-e az ilyen felmérésekre vagy sem. Olyan helyzetek is előfordulhatnak, amikor az Ön további vagy akár kifejezett hozzájárulását kérjük, amikor ez indokolt vagy szükséges.

A sütik használatára vonatkozó hozzájárulása (tekintse meg az ‎5. és ‎6. bekezdést), illetve az online kutatási tevékenységeinkben való részvétele során használt készüléke alapján is gyűjtünk Öntől személyes adatokat statisztikai célokból, a minőség-ellenőrzéshez, az érvényesítéshez, a csalásmegelőzéshez, valamint a csalásellenőrzéshez.

Paneltagsága alatt jogos érdekeink védelme érdekében, illetve harmadik felek (általában az IIS vállalat ügyfele, partnere vagy egyéb paneltagok) jogos érdekeinek védelme érdekében a csalás megelőzése és a biztonsági ellenőrzések céljából automatikusan információkat gyűjtünk a készülékével kapcsolatban.

Az általános működésről, valamint a Panel működési módjáról részletesebben a Feltételek és kikötések részben olvashat.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Azokat a személyes adatokat („információkat”) gyűjtjük össze, amelyeket Ön e-mailben közöl, illetve a toborzási kérdőívünk kitöltésekor ad meg, amikor a Panelünkhöz csatlakozik.

Amennyiben a regisztrációs folyamat nem megy végbe sikeresen, a csalás megelőzése, valamint a visszaélés megelőzése érdekében néhány korlátozott információ kivételével nem fogjuk megőrizni az Ön adatait.

Továbbá azokat az adatokat is gyűjtjük, amelyeket a meghívónkra válaszolva önként megad, amikor részt vesz bármely felmérésünkben, illetve amikor visszajelzést küld, valamint hozzászólást vagy egyéb információt tesz közzé a Paneltagjaink számára fenntartott weboldalon.

Egy online felmérésben való részvétel esetén minőségellenőrzési célokból bizonyos passzív adatokat is gyűjtünk, ezek az ‎5. és a ‎6. bekezdésekben kerülnek bemutatásra.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kutatásunk kapcsán olyan érzékeny jellegű személyes adatok megadására kérjük fel, mint például a faji, etnikai származás, politikai nézetek, vallási és filozófiai meggyőződések, szakszervezeti tagság, valamint az egészséggel vagy szexuális élettel kapcsolatos adatok. Ezekre a kérdésekre nem kötelező válaszolnia, és az ilyen jellegű kérdéseknél mindig ott szerepel az „Inkább nem válaszolok” lehetőség. Ezekre a kérdésekre adott válaszait mindig bizalmasan kezeljük, hacsak nem adja kifejezett és önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy az ezekre a kérdésekre adott válaszai a személyes adataival együtt átadásra kerüljenek a kutatást végző ügyfelek számára, az ilyen nemű átadás pedig hozzáadott értéket nyújt a kutatási elemzéseikkel kapcsolatban.

A sütik használatával (az alábbiakban és az ‎5. bekezdésben meghatározottak szerint) bizonyos információkat gyűjtünk a készülékével, valamint a készülékén található hardverrel és szoftverrel kapcsolatban.

Ezen felül automatikusan információt gyűjtünk az Ön IP-címéről, arról az országról, ahol a készüléke található, az operációs rendszeréről, a képernyő-beállításairól, a böngészője típusáról és a Flash, illetve Java használatáról, valamint arról, hogy rendelkezik-e a készüléke webkamerával.

3. Hogyan használjuk fel az Ön adatait?

Az Önről összegyűjtött információkat a következőképpen használjuk fel:

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez.
 • Valamennyi Paneltag nyilvántartásához.
 • Meghívók küldéséhez az Ön számára, hogy Ön részt vehessen az Ön számára releváns felmérésekben azon információk alapján, amelyeket Ön a toborzási kérdőív(ek) révén szolgáltatott, vagy amelyek egy későbbi időpontban kerülnek frissítésre.
 • SMS üzenetek küldéséhez az Ön mobiltelefonszámára, amelyek a jelentkezése ellenőrzéséhez, valamint a Paneltagsági fiókja aktiválásához szükséges ellenőrző kódot tartalmazzák. Ehhez meg fogjuk osztani a telefonszámát az ilyen szolgáltatásokat biztosító megbízható szolgáltatóinkkal, hogy az IIS vállalat nevében SMS-ben felvehessék Önnel a kapcsolatot (a megbízható szolgáltatók listája itt található);
 • Minőségellenőrzési, csalásmegelőzési és csalásellenőrzési programjaink alkalmazásához, biztonsági ellenőrzésekhez, annak azonosításához, hogy Ön a Panel létező tagja-e, illetve annak megállapításához, hogy tagsága bármilyen fizetett hirdetés következménye-e. Ehhez bizonyos információkat fogunk megosztani a megbízható szolgáltatóinkkal a készülékével kapcsolatban a szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében (a megbízható szolgáltatók listája itt található);
 • Önnel kapcsolatos már meglévő személyes adatok mellékeléséhez valamennyi megválaszolt felméréshez, ideértve az általános földrajzi helyet, etnikai hovatartozást, szakmai besorolást stb. annak érdekében, hogy elemezhessük a felmérésre adott válaszokat és statisztikai kutatási eredményeket hozhassunk létre.
 • Sorsolásban való részvételéhez, amennyiben a részvételi feltételeket teljesíti, a részvételre meghívást, illetve a feliratkozásra felszólítást kap.
 • Az Ön kifejezett hozzájárulásával, amelyet egy bizonyos felmérés során kérünk Öntől és amely kizárólag arra a felmérésre korlátozódik, a felmérésre adott egyéni válaszait a személyes adataival együtt továbbítjuk az ügyfélnek, aki a felmérést igényelte. Az ügyfél ezt az információt csakis kutatási célokra használja, amint az a releváns felmérésben is bemutatásra kerül.
 • Amikor a személyes adatainak az ügyfél számára történő szolgáltatása előtt Ön erre külön, kifejezett hozzájárulását adta, az ügyfél ezt az információt arra is felhasználhatja, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot és meghívja Önt az általa végzett további kutatásban történő részvételre.
 • Az Ön előzetes, kifejezett beleegyezésével továbbíthatjuk az Ön személyes adatait és az egyes felmérésekben adott válaszait az üzleti partnereink közé tartozó más piackutató intézetnek is a következő célból: felmérésekre szóló meghívók küldéséhez az Ön számára e-mailben vagy telefonon, felmérésekre mutató hivatkozásokkal, illetve az ezen piackutató intézetek felméréseiben való részvétellel kapcsolatban a személyes adatai felhasználásához a nyeremény/ajándék kiküldése vagy nyereménysorolás céljából (adott esetben). Azonban az ilyen harmadik fél köteles betartani azt a feltételt, hogy az adatok csak statisztikai, kutatási és/vagy nyeremény/ajándék kiküldése/nyereménysorsolás szervezése céljából használhatók fel, valamint az ilyen harmadik fél további feleknek nem adhat át és nem fedhet fel olyan adatokat, például nevet, levelezési címet vagy egyéb személyes adatot, amely az Ön azonosítására szolgálhat.
 • Névtelen, statisztikai profilok készítéséhez a Paneltagságról a Paneltagok által szolgáltatott információk alapján.
 • Hozzájárulásával az adatait az Ipsos Csoport egyéb cégeihez juttatjuk el, így ezek is meghívhatják Önt, hogy részt vegyen azokban a kutatási vizsgálatokban, amelyeket ők végeznek és amelyek Önre nézve relevánsak lehetnek.
 • A Feltételek és kikötések. részben meghatározottak szerint elektronikus hírleveleket, hirdetményeket és egyéb értesítéseket küldhetünk az Ön számára. Erre a célra az egyik megbízható szolgáltatónkat vesszük igénybe (a megbízható szolgáltatók listája itt található). Ennek a szolgáltatónak a székhelye az Egyesült Államokban található, ahol jelenleg nincs érvényben adatvédelmi megfelelőségi határozat. Ezért megfelelő biztosítékok kerülnek alkalmazásra, ideértve az Általános szerződési feltételeket. A további biztosítékok másolatáért vegye fel velünk a kapcsolatot a ‎ 10. bekezdésben leírtak szerint.
 • Amikor Ön beleegyezik egy termék tesztelésében való részvételbe, ezen termék Ön számára való elküldéséhez.
 • Ha Ön egy harmadik fél beszállítón keresztül csatlakozott a Panelhez, ezen beszállítót tájékoztathatjuk arról, hogy Ön a Panel tagja lett és hozzáférhetünk azokhoz az információkhoz, amelyeket a regisztrációs folyamat során megadott.
 • Az Ön által biztosított adatok alapján előfordulhat, hogy az Ön háztartásában élőket is szeretnénk meghívni egy felmérésben való részvételre. Amennyiben a háztartásban élő szóban forgó személy gyermek, tekintse meg az alábbi ‎4. bekezdést is.

Az általunk végzett online reklámkutatások és internet-felhasználási kutatások részeként ezen kívül:

 • Szöveges üzenet formájában vagy egyéb üzenetküldő szolgáltatáson keresztül felmérésre szóló meghívókat küldhetünk.
 • Megállapíthatjuk, hogy az Ön számítógépe vagy mobilkészüléke rendelkezik-e webkamerával, hogy olyan specifikus felmérés-szakaszokat kínálhassunk az Ön számára, amelyekhez szükség van a webkamera használatára.
 • Az Önre vonatkozó információkat alvállalkozóinknak vagy a velünk kapcsolatban álló társaságoknak is megküldjük, akik megbízásunkból, ellenőrzésünk alatt és felelősségünk részeként végzik munkánk egy részét adathoszting céljából vagy a ‎6. bekezdésben leírtak szerint. Ezen alvállalkozóink egy része Románián vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel rendelkezhet, olyan országokban, ahol nincsenek megfelelőségi határozatok; azonban ezen alvállalkozókat kötelezzük a ránk is vonatkozó adatvédelmi követelmények és biztonsági intézkedések betartására, valamint rájuk is ugyanazok a megfelelő biztosítékok vonatkoznak (ideértve az általános szerződési feltételeket), amelyeknek leírását a ‎10. bekezdésben leírt módon való megkeresésünk esetén rendelkezésre bocsátunk.

Minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk feldolgozott minden személyes adat pontos, megfelelő és releváns legyen, valamint ne legyen túlzott mértékű arra a célra, amelyre begyűjtésre került. Nem dolgozunk fel adott célra megszerzett személyes adatokat ahhoz nem kapcsolódó célra, hacsak Ön beleegyezését nem adja erre.

Adatait SOHA nem fogjuk a kutatáson kívül más célokra vagy a jelen Adatvédelem nyilatkozat, valamint a Feltételek és kikötések. részben leírtaktól eltérő módon használni. A Panellel kapcsolatosakon kívül (például a további felmérésekben való részvétel) NEM próbálunk eladni Önnek semmit, és az adatait sem használjuk fel marketing célokra. Harmadik feleknek sem adjuk ki az Ön adatait marketing vagy reklámozási célokra.

4. Gyermekek védelme

Az Ön által biztosított adatok alapján előfordulhat, hogy az Ön háztartásában élő, Ön által megadott bármely 16 éven aluli gyermeket is meg szeretnénk hívni egy felmérésben való részvételre. Ilyen esetekben, mielőtt meghívnánk egy gyermeket a kutatásban való részvételre, minden esetben kérjük a szülő, illetve a gyermekért jogilag felelős törvényes gyám előzetes beleegyezését.

5. Sütik és hasonló kódok használata

A Panelünkhöz való csatlakozásával és az online kutatásunkban való részvételével Ön hozzájárul a sütik és hasonló technológiák használatához („sütik”), illetve az online kutatási tevékenységeinkben az alábbiak szerint való részvétele során használt számítógépről/laptopról és egyéb számítástechnikai eszközről történő adatgyűjtéshez.

A Panelünk weboldala és az online felmérések „sütik” vagy hasonló technológiák segítségével gyűjtenek adatokat. A sütik az Ön számítógépén tárolt apró fájlok. A sütikre vonatkozó további részletekért látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra.

Ellenőrizze itt a teljes Sütikezelési politikát (beleértve a sütik listáját).

6. Digitális ujjlenyomat, készülékadatok és a készülékén tárolt egyéb információk használata

Továbbá számítógépéről/laptopjáról, mobil- vagy egyéb készülékéről, és a készüléke hardveréről és szoftveréről is gyűjtünk bizonyos információkat. Ide tartozik például: az Ön internetkapcsolatának IP-címe, a képernyő kijelzési beállításai, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, az ország, ahol a készüléke található, hogy rendelkezik-e a készüléke webkamerával stb. Ezeket megbízható harmadik fél partnerünknek továbbítjuk, amely az adatokat egy egyedi sorozatszámmá (digitális „ujjlenyomattá”) alakítja, és megállapítja, hogy megegyezik-e előző ujjlenyomatokkal. A folyamat során gyűjtött információk és a létrehozott digitális ujjlenyomat nem kapcsolódik semmilyen Önre vonatkozó személyes adatokhoz, tárolásuk biztonságos szervereken történik, kizárólagos céljuk pedig a minőségellenőrzés, a csalás megelőzése, valamint annak megelőzése, hogy egy Paneltag többször töltse ki ugyanazt a felmérést.

Mobilkészüléke azonosítóját továbbá felhasználjuk annak azonosításához, hogy Ön a Panel létező tagja-e, valamint annak megállapításához, hogy tagsága bármilyen fizetett hirdetés következménye-e.

7. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön által megadott adatokat?

Az Ön által megadott adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön tagja a Panelnek.

Ha megszüntetjük a Paneltagságát, harminc (30) napon belül vagy az ebben a bekezdésben leírtak szerint töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha Ön szünteti meg a Paneltagságát, a lehető leghamarabb törölni fogjuk a személyes adatait, nem több mint hét (7) nappal a kérelme után.

Ezen szabályok alól egyedül a következő esetek képeznek kivételt:

 • Amennyiben pontjait beváltotta egy jutalomra, akkor kifejezetten a jutalom teljesítésére vonatkozó adatait őrizzük meg akár kettő (2) évig.
 • Amennyiben egy általunk lebonyolított nyereményjátékban Ön nyereményt szerzett, kifejezetten a nyereményjátékba való benevezésére és a nyeremény teljesítésére vonatkozó adatait őrizzük meg akár három (3) évig.
 • Amennyiben kifejezetten azt igényelte, hogy ne lehessen felvenni Önnel a kapcsolatot, kizárólag a kérésének tiszteletben tartásához szükséges adatokat őrizzük meg.

A profiladatai mellett a felmérésekre adott válaszait is begyűjtjük. Az Ön által megadott válaszokat biztonsági okokból álnevesítjük és kizárólag név nélküli formában osztjuk meg az ügyfeleinkkel, hacsak Ön kifejezetten nem járul hozzá az azonosíthatóságához. A kutatási projekt végétől számított tizenkét (12) hónapon belül megszüntetjük a kapcsolatot a profiladatai és az Ön által megadott válaszok között annak biztosítása érdekében, hogy ezek a válaszok ne legyenek visszavezethetők Önhöz.

A harmadik fél szolgáltatóinkkal (például a digitális ujjlenyomat-szolgáltató) megosztott adatok álnevesítésre kerülnek annak biztosítása érdekében, hogy ezen adatokat sem ők, sem egyéb harmadik felek ne vezethessék vissza az Ön fiókjához. Továbbá, bár magukat a készülékadatokat hosszabb ideig tárolhatjuk, az ilyen adatok címzettjei 180 napnál hosszabb ideig nem tarthatják meg ezen adatokat vagy ezen adatok és az IIS vállalat közötti kapcsolatra vonatkozó információkat.

8. Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét?

Személyes adatainak biztonságára vonatkozó felelősségünket rendkívül komolyan vesszük. Ennek megfelelően az összes olyan észszerű óvintézkedést megtesszük, amelyek megóvják az Ön adatait az elvesztéstől, a lopástól vagy a nem megfelelő használattól. Ezek az óvintézkedések magukban foglalják az irodáink megfelelő fizikai biztonságát, a számítógéprendszerhez való ellenőrzött hozzáférést és biztonságos, titkosított internetkapcsolatok használatát a személyes adatok begyűjtése során.

Adatai biztonságára vonatkozó elkötelezettségünk részeként az IIS rendszeres belső és külső adatbiztonsági auditokat végeztet, és tanúsítottan megfelel az ISO 27001 nemzetközi adatvédelmi szabvány, az ISO 20252 piac-, vélemény- és közösségi kutatási szabvány, valamint az ISO 9001 minőségirányítási szabvány által előírt követelményeknek.

9. Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást

Önnek vannak bizonyos jogai a kizárólag az adatok automatikus feldolgozásán alapuló döntéseket, ideérte a profilalkotást illetően. Bizonyos esetekben, a fent említett célokból, automatikus feldolgozási mechanizmusok segítségével is (ideértve a profilalkotást) feldolgozzuk a személyes adatait. Amennyiben bármilyen automatizált döntéshozatal eredményeként megtagadjuk, felfüggesztjük vagy megszüntetjük egy termék, jutalom vagy szolgáltatás biztosítását, akkor erről tájékoztatni fogjuk Önt, Ön pedig megkaphatja azon logikai mechanizmusra vonatkozó információkat, amely alapján ezen döntés meghozatalra került. Továbbá álláspontja kifejtése, valamint ezen döntés elleni fellebbezés érdekében emberi beavatkozást is kérhet tőlünk. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a ‎10. bekezdésben leírt módon.

A fiókjára vonatkozó, automatizált folyamatok alapján meghozott specifikus döntések az alábbiakban kerülnek bemutatásra. Amennyiben bármilyen ilyen meghozott döntéssel nem ért egyet kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi osztállyal a ‎10. bekezdésben leírt módon.

 • Paneltagsági regisztráció, amely véglegesíti az Ön paneltagként való regisztrálását.
 • Az adott kutatási felmérésbe meghívandó válaszadói minta kiválasztása a felmérés mintagyűjtési specifikációinak megfelelően.
 • Jutalmak elosztása a releváns jutalomprogram szerint.
 • A Panel és a minta minőségét és pontosságát a Panelminőségi programunk biztosítja a Feltételek és kikötések részben meghatározottak szerint.

10. Hogyan férhet hozzá az adataihoz és/vagy hogyan módosíthatja azokat és/vagy hogyan kérheti az adatok továbbítását és/vagy eltávolítását és/vagy hogyan nyújthat be panaszt?

Jogában áll másolatot kérni az összes adatáról, amelynek birtokában vagyunk. Jogában áll továbbá az összes olyan személyes adatának a helyesbítését kérni, amelynek birtokában vagyunk. Ezen kívül jogában áll a számunkra biztosított összes adatának egy másik fél számára történő átadását kérni. Néhány esetben Önnek jogában áll az olyan személyes adatainak a törlését vagy eltávolítását kérni tőlünk, amelyeknek a birtokában vagyunk a 7. bekezdésben foglalt korlátok között.

Amennyiben élni szeretne ezen jogainak bármelyikével, bármilyen kérdése merül fel, vagy bővebb információt szeretne az Adatvédelmi nyilatkozattal, az adatvédelmi törvényekkel való megfelelőségünket illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi részlegünkkel. A következő címeken veheti fel velük a kapcsolatot:

A következő címre küldött e-mailben: [email protected], amelynek tárgyában tüntesse fel a következőt: „Ipsos iSay Panel”

Vagy a következő címre küldött levélben:
Ref: Ipsos iSay Panel
Data Protection Officer,
Ipsos Interactive Services SRL
319 Splaiul Independentei, 1 Sema City Building
Bukarest, District 6, 060032 Románia

Az e-mail üzenetében vagy a levelében tüntesse fel a Paneltagsági számát (ha ismeri) vagy az Ipsos iSaybe való regisztráláskor használt e-mail címét.

Bármilyen panasz esetén kérjük, először adja meg számunkra a probléma megoldásának lehetőségét a velünk való kapcsolatfelvétellel a fentiekben meghatározott módon. Ön azonban mindig jogosult lesz a szabályozó szervünk, a személyes adatok kezelésénekfelügyeletét ellátó nemzeti hatósággal (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P.) való kapcsolatfelvételre a következő weboldalonilletve az alábbi címen:

B-dul Magheru 28-30 Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
E-mail: [email protected]
Weboldal: https://www.dataprotection.ro

11. Adatvédelmi nyilatkozatunk módosításai

Adatvédelmi nyilatkozatunkat rendszeresen ellenőrizzük, és bármilyen frissítést közzéteszünk ezen a honlapon. Bármilyen módosításról értesíteni fogjuk e-mailben vagy a módosítást követő bejelentkezése alkalmával. Adatvédelmi nyilatkozatunk utolsó frissítésére 01/29/2024 került sor.

12. Hasznos hivatkozások

A személyes adatok kezelésének felügyeletét ellátó hatóság (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal): www.dataprotection.ro

Nemzetközi piackutató intézet - ESOMAR: www.esomar.org