นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อเรา

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (เลขทะเบียน: 0105548123725)

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอิปซอสส์ที่มีอยู่ทั่วโลก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ (“สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น”,“คุณ” หรือ “ของคุณ”) อย่างไร เมื่อคุณเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นออนไลน์ Ipsos iSay ของเรา (“กลุ่มอภิปรายความคิดเห็น”) มีส่วนร่วมในการสำรวจหรือใช้เว็บไซต์ผู้เข้าร่วมหรือแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ iSay

หัวข้อ:

1. ทำไมเราจึงเก็บรวมรวมข้อมูลจากคุณ

จุดประสงค์หลักที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณคือเพื่อการวิจัยตลาดที่ดำเนินการโดยเรา เมื่อคุณเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเรา เราได้ทำสัญญากับคุณซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาโดยการเชิญคุณเข้าร่วมทำแบบสำรวจที่เหมาะสมนี้ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ได้ขอไว้ในระหว่างการรับสมัคร หรือที่คุณอาจเพิ่มในโปรไฟล์ของคุณในเว็บไซต์สมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น หรือที่เราเก็บรวบรวมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และประมวลข้อมูลโดยใช้วิธีการอัตโนมัติ ข้อมูลนี้ยังจำเป็นสำหรับการส่งรางวัลให้คุณและติดต่อคุณเกี่ยวกับการสำรวจใดๆ ซึ่งในส่วนนี้มีการอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราด้วย

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณที่มีให้เราเมื่อคุณเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณตอบแบบสำรวจใดๆ ที่เราอาจส่งให้คุณหรือที่คุณอาจให้ข้อมูลไว้โดยสมัครใจ คำตอบของคุณสำหรับแบบสำรวจดังกล่าวเป็นทางเลือกของคุณเอง อาจมีบางสถานการณ์ที่เราต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งความยินยอมที่ชัดเจนในส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็น

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณตามความยินยอมคุกกี้ (ดูด้านล่างในวรรค 5 และ 6) เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณที่คุณอาจใช้ในขณะที่เข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยออนไลน์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนการควบคุมการฉ้อโกง

ในระหว่างการเป็นสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม (โดยทั่วไปคือลูกค้าหรือพันธมิตรของอิปซอสส์หรือสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นอื่นๆ) ตามลำดับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

การดำเนินงานโดยรวมและวิธีการทำงานของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูล”) ที่คุณให้ทางอีเมลและจากการกรอกแบบสอบถามการรับสมัครของเราจนเสร็จสิ้นเมื่อเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเรา

เราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้ในกรณีที่กระบวนการลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นข้อมูลที่ถูกจำกัดบางอย่าง เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจเมื่อกรอกแบบสำรวจใด ๆ ที่เราเชิญให้คุณเข้าร่วม หรือคุณให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของผู้เข้าร่วมของเรา

เมื่อคุณเข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในวรรคที่ 5 และ 6

ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของเรา เช่น การเปิดเผยเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของคุณ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือชีวิตทางเพศ คุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้ และคำถามดังกล่าวจะมีตัวเลือก “ไม่ต้องการจะตอบ” ด้วยเสมอ การตอบคำถามเหล่านี้จะยังคงเป็นความลับ เว้นแต่คุณจะยินยอมโดยสมัครใจที่จะให้ส่งการตอบคำถามเหล่านี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังลูกค้าวิจัย โดยการถ่ายโอนดังกล่าวจะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยของพวกเขา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้คุกกี้(ตามที่ได้กำหนดและระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อที่ 5)

นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP ประเทศที่อุปกรณ์ของคุณตั้งอยู่ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ ประเภทของเบราว์เซอร์ การใช้ Flash และ Java ของคุณโดยอัตโนมัติ อีกทั้งบันทึกว่าอุปกรณ์ของคุณมีเว็บแคมหรือไม่

3. เราใช้ข้อมูลที่คุณให้อย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ
 • บันทึกข้อมูลของสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นทั้งหมด
 • ส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมในแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับคุณตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการตอบแบบสอบถามการรับสมัครของเรา หรือตามที่คุณอาจทำการอัปเดตในภายหลัง
 • ส่งข้อความ SMS ไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณซึ่งมีรหัสยืนยัน เพื่อยืนยันการสมัคร เปิดใช้งานบัญชีผู้เข้าร่วม และยืนยันการแลกรางวัลของคุณ สำหรับสิ่งนี้ เราจะแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ซึ่งให้บริการดังกล่าวแก่เรา เพื่อติดต่อคุณผ่านข้อความ SMS ในนามของ Ipsos (สามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ที่นี่)
 • ดำเนินการการควบคุมคุณภาพ โปรแกรมการป้องกันและการควบคุมการฉ้อโกง การตรวจสอบความปลอดภัยของเรา รวมถึงการระบุว่าคุณเป็นสมาชิกที่มีอยู่ของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นหรือไม่ หรือพิจารณาว่าสมาชิกภาพของคุณเป็นผลจากการจ่ายค่าโฆษณาหรือไม่ ในการนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณให้กับคู่ค้าที่เชื่อถือได้ของเราในการดำเนินการตรวจเช็คที่จำเป็น (รายชื่อของผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้สามารถดูได้ที่นี่)
 • ผนวกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่เกี่ยวกับคุณเข้ากับคำตอบของคุณในแบบสำรวจใด ๆ ที่คุณเข้าร่วม เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ ประเภทของอาชีพ ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์การตอบแบบสำรวจและประมวลผลการวิจัยเชิงสถิติ
 • ใส่ชื่อคุณเข้าในการจับรางวัลใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์เข้าร่วมหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมหรือขอให้เข้าร่วม
 • ส่งผ่านการตอบแบบสำรวจส่วนตัวของคุณ พร้อมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังลูกค้าที่มอบหมายให้ดำเนินการสำรวจ ด้วยความยินยอมอย่างชัดเจนของคุณ ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในแบบสำรวจเฉพาะและจำกัดดังกล่าว ลูกค้าจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิจัยเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
 • ลูกค้าอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณเพื่อเชิญให้คุณเข้าร่วมในการวิจัยเพิ่มเติมที่พวกเขาดำเนินการในกรณีที่คุณยินยอมอย่างชัดเจนต่างหากและก่อนที่ข้อมูลของคุณจะถูกส่งให้กับลูกค้าเพื่อการนี้
 • เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลและคำตอบแบบสำรวจส่วนตัวของคุณ ด้วยความยินยอมอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากคุณ ไปยังสถาบันการวิจัยตลาดอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้: ส่งคำเชิญสำรวจทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์พร้อมกับลิงก์ที่นำสู่แบบสำรวจ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการส่งมอบรางวัล/ของขวัญหรือการจับรางวัล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการสำรวจของสถาบันวิจัยตลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ว่าข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การวิจัย และ/หรือ การให้รางวัล/การส่งมอบของที่ระลึก/การจับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น และจะไม่ส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณ
 • สร้างโปรไฟล์สถิติแบบไม่ระบุชื่อของสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นตามข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น
 • ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบริษัทอื่นในเครืออิปซอสส์ ด้วยความยินยอมของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชิญคุณเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยที่พวกเขาดำเนินการอยู่และอาจเกี่ยวข้องกับคุณ
 • ส่งจดหมายข่าว ประกาศ และการสื่อสารอื่น ๆ ให้แก่คุณทางอีเมลตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรากำลังใช้หนึ่งในผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ของเราเพื่อวัตถุประสงค์นี้ (สามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ได้ที่นี่ ) ผู้ให้บริการรายนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดสัญญามาตรฐาน คุณสามารถติดต่อเราเพื่อรับสำเนาการป้องกันเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในวรรค 10
 • ส่งจดหมายข่าวทางอีเมล ประกาศ และการสื่อสารอื่น ๆ ให้คุณ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปให้คุณ ในกรณีที่คุณตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • ในกรณีที่คุณเป็นสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นผ่านผู้จัดหาบุคคลที่สาม ผู้จัดหารายนี้อาจได้รับแจ้งว่าคุณได้เป็นสมาชิกของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นแล้ว และอาจเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน
 • จากข้อมูลที่คุณให้ไว้ เราอาจต้องการที่จะเชิญสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของคุณให้เข้าร่วมในการทำแบบสำรวจ ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวดังกล่าวเป็นผู้เยาว์ กรุณาดูด้านล่างในหัวข้อที่ 4

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยโฆษณาออนไลน์และการศึกษาวิจัยการใช้อินเทอร์เน็ต เรายังอาจ:

 • ส่งคำเชิญแก่คุณทางข้อความหรือบริการส่งข้อความอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมในการวิจัย
 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณมีเว็บแคมติดตั้งอยู่หรือไม่ เพื่อให้เราอาจเสนอส่วนการสำรวจเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เว็บแคมให้กับคุณ
 • ส่งข้อมูลของคุณไปยังผู้รับเหมาช่วงหรือบริษัทในเครือที่ดำเนินงานบางอย่างในนามของเรา และอยู่ในการควบคุมและความรับผิดชอบของเรา สำหรับพื้นที่การเก็บรักษาข้อมูล (data hosting) หรือตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 6 ผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้บางส่วน อาจตั้งอยู่นอกสหราชอาณาจักรหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปในประเทศที่ยังไม่มีการวินิจฉัยที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เราบังคับให้ผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการจัดการด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับตัวเราเองและจะต้องมีการคุ้มครอง (รวมถึงข้อสัญญามาตรฐาน) ที่เหมาะสม ซึ่งคุณสามารถรับคำอธิบายนี้ได้โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผลนั้นถูกต้องเพียงพอ มีความเกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมาและไม่มากเกินไป เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาสำหรับวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ว่าคุณได้ตกลงยินยอมในการนี้แล้ว

เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการวิจัย หรือตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะไม่พยายามขายสิ่งใดให้คุณหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นนี้ (เช่น การมีส่วนร่วมในการสำรวจเพิ่มเติม) และเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการโฆษณาอีกด้วย

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทย:

โดยการตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น คุณได้แสดงความตกลงอย่างชัดเจนต่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เก็บรวบรวมจากหรือแบ่งปันโดยคุณ) ไปนอกประเทศไทย ในกรณีที่อิปซอสส์ต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกจัดเก็บนอกประเทศไทยในสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยในระดับเดียวกับการคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

4. ผู้เยาว์

จากข้อมูลที่คุณให้ไว้ เราอาจต้องการเชิญผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีที่คุณระบุว่าอยู่ในครอบครัวของคุณ ให้เข้าร่วมการทำแบบสำรวจ ในกรณีเหล่านั้น เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบผู้เยาว์ตามกฎหมายก่อนเสมอ ก่อนที่จะเชิญผู้เยาว์ดังกล่าวเข้าร่วมในการวิจัย

5. การใช้คุกกี้และรหัสที่คล้ายคลึงกัน

ในการเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเราและมีส่วนในการทำวิจัยออนไลน์ของเรา คุณตกลงที่จะให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC)/แล็บท็อปของคุณหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆที่คุณอาจใช้ในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยออนไลน์ของเราตามที่ได้สรุปไว้ด้านล่าง

เว็บไซต์กลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเราและการสำรวจออนไลน์ต่างๆรวมรวบข้อมูลโดยใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการใช้ประโยชน์ คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะในส่วนของคุกกี้นั้น คุณสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมว่าคุกกี้คืออะไร โดยเข้าไปที่ www.aboutcookies.org.

เช็คที่นี่สำหรับนโยบายคุกกี้ฉบับเต็ม (รวมถึงรายชื่อคุกกี้ต่างๆ)

6. การใช้ลายนิ้วมือดิจิทัล ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลอื่นๆบนอุปกรณ์ของคุณ

เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC)/แล็บท็อป อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ การตั้งค่าการแสดงผลของจอภาพ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ประเทศที่อุปกรณ์ของคุณตั้งอยู่ อุปกรณ์ของคุณมีหรือไม่มีกล้องเว็บแคม ฯลฯ ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ของเราซึ่งจะแปลงข้อมูลเป็นหมายเลขเฉพาะประจำเครื่อง (“ลายนิ้วมือ” ดิจิทัล) และพิจารณาว่าตรงกับลายนิ้วมือก่อนหน้าหรือไม่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในกระบวนการนี้และลายนิ้วมือดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณ และถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการป้องกันการฉ้อโกง และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อภิปรายความคิดเห็นทำแบบสำรวจอันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

นอกจากนี้ เรายังใช้รหัสอุปกรณ์มือถือของคุณในการระบุว่าคุณเป็นสมาชิกที่มีอยู่ของกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นหรือไม่และพิจารณาว่าสมาชิกภาพของคุณเป็นผลมาจากการจ่ายค่าโฆษณาใดๆหรือไม่

7. เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้นานเท่าไร

เราจะเก็บข้อมูลโปรไฟล์ของคุณให้นานตราบเท่าที่คุณยังเป็นสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น

หากเรายุติการเป็นสมาชิกของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในสามสิบ (30) วันหรือตามที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ หากคุณยุติการเป็นสมาชิก Panel ของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเร็วที่สุด และไม่เกินเจ็ด (7) วันนับจากที่คุณร้องขอ

ข้อยกเว้นสำหรับกฎเหล่านี้มีดังนี้:

 • หากคุณแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการมอบของรางวัลเป็นการเฉพาะเป็นระยะเวลาสูงสุดสอง (2) ปี
 • หากคุณได้รับรางวัลจากการแข่งขันใด ๆ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการแข่งขันและการมอบของรางวัลทั้งหมดเป็นระยะเวลาสูงสุดสาม (3) ปี
 • หากคุณยื่นคำขอ “ไม่รับการติดต่อ” ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อคำขอของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมคำตอบที่คุณให้ไว้ในแบบสำรวจต่างๆ คำตอบที่คุณให้ไว้จะถูกเปลี่ยนไปใช้นามแฝงโดยเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย และจะถูกแบ่งปันกับลูกค้าของเราในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อเท่านั้น เว้นแต่คุณจะตกลงให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการระบุตัวตนของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะลบลิงก์ระหว่างข้อมูลโปรไฟล์ของคุณและคำตอบที่คุณให้ไว้ ภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัยนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบเหล่านี้ไม่สามารถตามรอยย้อนกลับไปหาคุณได้

ข้อมูลที่แบ่งปันกับผู้จัดหาบุคคลที่สามของเรา (เช่น ผู้จัดหาด้านลายนิ้วมือดิจิทัล เป็นต้น) จะถูกเปลี่ยนเป็นใช้นามแฝงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาหรือบุคคลที่สามอื่นๆจะไม่สามารถย้อนรอยข้อมูลนี้กลับยังบัญชีของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้น เรากำหนดให้ผู้รับข้อมูลเหล่านั้นคงข้อมูลหรือลิงก์เชื่อมต่อระหว่างข้อมูลนี้กับอิปซอสส์ไว้ไม่เกิน 180 วัน ในขณะที่ข้อมูลอุปกรณ์เองอาจถูกจัดเก็บไว้กับฝ่ายเราเป็นระยะเวลานานกว่า

8. เราแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย

เรารับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจังเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองจากการสูญหาย การโจรกรรม หรือการนำไปใช้งานในทางที่ผิด ความระมัดระวังเหล่านี้ ยังรวมถึงความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมของสำนักงานของเรา การควบคุมการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกเข้ารหัสเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองความปลอดภัยในข้อมูลของคุณ อิปซอสส์ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากลว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 การวิจัยการตลาด ความคิดเห็นและสังคม ISO 20252 และการจัดการคุณภาพ ISO 9001

9. การตัดสินใจส่วนบุคคลรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ

คุณมีสิทธิบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆที่มาจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงลำพัง ซึ่งรวมถึงการสร้างโปรไฟล์ด้วย ในบางสถานการณ์ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงการประมวลผ่านกลไกประมวลผลอัตโนมัติ (รวมถึงการสร้างโปรไฟล์) ถ้าเราปฏิเสธ ระงับหรือยุติการจัดหาผลิตภัณฑ์ ของรางวัล หรือการบริการใดๆอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจโดยอัตโนมัตินี้ เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้ และคุณจะสามารถขอรับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกลไกเชิงตรรกะที่เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจนั้น คุณยังมีสิทธิที่จะขอรับการแทรกแซงโดยมนุษย์จากเรา เพื่อแสดงถึงมุมมองของคุณและเพื่อคัดค้านการตัดสินใจนั้นๆ เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อเราตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 10

 • การตัดสินใจเฉพาะเกี่ยวกับบัญชีของคุณที่อิงตามกระบวนการอัตโนมัติแสดงอยู่ด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว กรุณาติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราตามที่ระบุไว้ในวรรค 10การลงทะเบียนกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นที่นำไปสู่มติสุดท้ายในการลงทะเบียนคุณเป็นสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็น
 • การคัดเลือกตัวอย่างเพื่อได้รับการเชิญให้มาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจวิจัยเฉพาะตามข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างสำรวจ
 • การจัดสรรของกำนัลตามโปรแกรมของกำนัลที่เกี่ยวข้อง
 • โปรแกรมคุณภาพกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของเราทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มอภิปรายความคิดเห็นและคุณภาพตัวอย่างและความถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

10. คุณสามารถเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือ ขอให้ถ่ายโอน และ/หรือ ลบทิ้งข้อมูลของคุณ และ/หรือ เรียกร้องได้อย่างไร

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาของข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และคุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราที่จะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นและสิทธิ์ในการขอให้เราแบ่งปันข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนดังกล่าวให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบหรือล้างข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ในหลายๆสถานการณ์ ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อที่ 7

หากคุณต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา โดย

ส่งอีเมลไปที่: [email protected] พร้อมเขียนกำกับหัวเรื่องว่า “Ipsos iSay Panel”

หรือโดยเขียนถึงเราที่:
อ้างถึง: Ipsos iSay Panel
บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรุณาอ้างอิงหมายเลขสมาชิกกลุ่มอภิปรายความคิดเห็นของคุณ (ถ้าทราบ) หรือที่อยู่อีเมลของคุณที่ใช้สำหรับ iSay ในอีเมลหรือในจดหมายของคุณ

หากคุณมีข้อร้องเรียนใดๆ เราจะยินดียิ่งหากคุณให้โอกาสเราในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ก่อน โดยติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี คุณมีสิทธิ์ที่จะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลของเราในประเทศไทยได้เสมอที่:

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
โทร: +662 1416747

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลระดับชาติอื่น ๆ ก็อาจจะยอมรับการร้องเรียนของคุณเช่นกัน

11. ผู้แทนสหภาพยุโรป

IIS’s representative in the European Union is:

Ipsos Interactive Services SRL 319, Splaiul Independentei Sema City Building #1, 4th Floor 060032 Bucharest 6 Romania

E-mail: [email protected], Ref: Ipsos iSay Panel

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เรารักษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราภายใต้การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเราจะทำการลงแจ้งการอัปเดตใดๆ บนหน้าเว็บนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางอีเมล หรือเมื่อคุณเข้าสู่ระบบหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/10/2022

13. ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม: www.mdes.go.th
องค์กรโลกในด้านการทำวิจัยตลาด - ESOMAR: www.esomar.org
สมาคมการวิจัยตลาดแห่งประเทศไทย: https://www.tmrs.or.th