Donation från Ipsos Foundation
222

Donation från Ipsos Foundation
Stiftelsen Ipsos Foundation: Främjar tillgång till utbildning för missgynnade barn och ungdomar

Sedan starten 2014 har stiftelsen Ipsos Foundation finansierat 115 utbildningsprojekt för missgynnade barn i 43 länder för totalt 3 miljoner euro. Vi har verksamhet på alla kontinenter, tack vare Ipsos närvaro i 90 länder.

Stiftelsens operativa modell bygger på att ge ekonomiskt stöd till välgörenhetsorganisationer, icke-statliga organisationer (NGO:er) och sociala företag.

Vi har byggt skolor i Nepal, Ghana och Zambia. Vi har tillhandahållit böcker i USA, Hongkong, Sydafrika och Haiti. Vi har stöttat utbildning av barn med svåra sjukdomar i Ryssland, Filippinerna och Kazakstan. Vi har också finansierat projekt i Jemen, Uganda, Kenya och Jordanien.

Vi arbetar med de förutsättningar som möjliggör barns utbildning under goda, säkra och hälsosamma förhållanden. Med projekten ”Charity: Water” och ”Water For Health” har vi tagit rent, säkert dricksvatten och avlopp till en lantlig skola i Nepal, något som gett bättre förutsättningar för 1 400 barn. Ett stort problem för de 59 miljoner barn som inte går i skolan är hunger. Därför har vi stöttat icke-statliga organisationer som Mary's Meals (Ecuador), Peninsula School Feeding Association (Sydafrika) och Feed a Child a Day (Nigeria) för att tillhandahålla minst ett mål om dagen för skolbarn. Vi stöder hälso- och hygienkunskap genom utbildning och har finansierat vård före och efter förlossning och åtgärder för välbefinnande för kvinnor som lever med hiv/aids med Shanti Uganda.

Vi stöder även utbildningsinitiativ som främjar barns mentala hälsa, särskilt i utsatta områden. Detta är viktigt i en tid då så många ungdomar lever i dåliga förhållanden, ibland ensamma, samtidigt som deras hälsa och säkerhet är avgörande för deras fysiska och mentala välbefinnande.

Företagen som anges sponsrar inte belöningarna och är inte på något annat sätt anslutna till Ipsos i-Say. Logotyper och andra identifierande märken är varumärken som tillhör respektive representerat företag och/eller dess dotterbolag. Besök respektive företags webbplats för att läsa fler regler och villkor.