Sekretess och personuppgifter

Hur skyddas min personliga integritet?

Det är mycket viktigt för oss att skydda din integritet. Vi kommer aldrig att försöka sälja något till dig och kommer endast att använda informationen du tillhandahåller för undersökningsändamål. Se vårt Sekretesskydd för mer information.

Hur används mina personuppgifter?

Information som ålder och kön är faktorer vi använder för att välja deltagare till våra enkäter. Utan dessa uppgifter kan vi inte säkerställa att våra resultat korrekt återspeglar den demografiska sammansättningen i det land du bor i.

Vi kommer aldrig att ge dina personuppgifter till någon utanför vårt företag (inte ens våra kunder) utan att du fått information och gett ditt samtycke. Den information du tillhandahåller används endast för undersökningsändamål och för att avgöra vem som är bäst lämpad för en enkät. Mer information finns i vårt Sekretesskydd.

Vad är "cookies"?

Cookies är små filer eller bitar av information som lagras i din webbläsare eller på datorns hårddisk. De är ofta bara en kod som innehåller servernamnet och en genererad sträng med unik text och siffror. Om en webbplatsbesökare inte har gett ifrån sig personuppgifter på webbplatsen (t.ex. genom att fylla i ett registreringsformulär) finns det inget sätt för en webbplats att veta mer om den personen än den unika cookie-koden inom just den webbplatsen.

Cookies kan hjälpa till att göra interaktioner mellan webbplatser och användare snabbare och enklare. De hjälper oss också att tillhandahålla din personliga information när du är inloggad.

För mer information kan du också läsa vår cookiepolicy. Mer information om cookies finns på www.aboutcookies.org. www.aboutcookies.org.

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?

När det gäller dina personuppgifter och din information har du följande rättigheter hos Ipsos iSay:

 • Rätt till tillgång: Ta reda på vilken typ av personuppgifter som finns om dig och be om en kopia av denna information.
 • Rätt till rättelse: Begär att dina personuppgifter ska uppdateras eller korrigeras.
 • Rätt till dataportabilitet: Få en kopia av de personuppgifter du har lämnat, så att du
 • Rätt att begränsa användningen: Be att dina personuppgifter ska sluta användas i vissa fall, inklusive om du anser att denna personliga information om dig är felaktig eller att användningen är olaglig.
 • Rätt att invända: Invänd mot användningen av dina personuppgifter, om vi behandlar dem på basis av legitimt intresse.
 • Rätt till radering: Under vissa omständigheter kan du också få dina personuppgifter raderade.

Vad är egentligen GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Denna förordning standardiserar dataskyddslagarna i den europeiska unionen (EU) och EU-medborgarna har rätt till utökade rättigheter.

Kort sagt, enligt GDPR kan du utöva följande rättigheter:

 • Rätt att bli informerad: Veta vilka data vi samlar in om dig och hur vi använder dessa.
 • Rätt till tillgång: Ta reda på vilken typ av personuppgifter som finns om dig och be om en kopia av denna information.
 • Rätt till rättelse: Begär att dina personuppgifter ska uppdateras eller korrigeras.
 • Rätt till dataportabilitet: Få en kopia av de personuppgifter du har lämnat, så att du kan lämna denna information till en annan organisation.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Be att dina personuppgifter ska sluta användas i vissa fall, inklusive om du anser att denna personliga information om dig är felaktig eller att användningen är olaglig.
 • Rätt att invända: Invänd mot användningen av dina personuppgifter, om vi behandlar dem på basis av legitimt intresse.
 • Rätt till radering: Under vissa omständigheter kan du också få dina personuppgifter raderade.
 • Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering: Du kan invända mot att bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling, inklusive profilering.

Hur vet jag om det görs några ändringar av ert Sekretesskydd eller mina personuppgiftsrättigheter?

Ipsos iSay följer omfattande villkor, vårt Sekretesskydd och vår Cookies-policy.

Som medlem i onlinepanelen hos Ipsos iSay behöver du inte oroa dig för några nya förändringar i hur vi skickar eller delar med oss av information från eller om dig. Marknadsundersökningsbranschen och dess tillsynsorganisationer har sedan länge strikta standarder för att skydda din profilinformation och andra personuppgifter. Som en del av vårt engagemang för att din information ska vara säker har Ipsos regelbundna interna och externa granskningar av informationssäkerheten och är certifierade för att uppfylla kraven i International Standards for Information Security ISO 27001, Market, Opinion and Social Research ISO 20252 och kvalitetsledning ISO 9001.

Om Ipsos iSay ställer nya krav eller uppdaterar befintliga processer gällande ditt samtycke till personuppgifter som medlem i vår panel, kommer du att få ett formellt meddelande från oss.

Hur påverkar GDPR Ipsos iSays befintliga Sekretesskydd?

Ipsos iSay följer omfattande villkor, vårt Sekretesskydd och vår Cookies-policy. Vi har arbetat hårt med att se över våra regler för att säkerställa att de är förenliga med och stöder kraven i GDPR.

GDPR ger dig utökad kontroll och utökade rättigheter när det gäller dina personuppgifter och den information som du har gett till Ipsos iSay.

Enligt GDPR måste vi ge dig tydlig information om de personuppgifter som vi samlar in, lagrar och behandlar om dig på ett mycket tydligt, entydigt och begripligt sätt. Som medlem i onlinepanelen hos Ipsos iSay behöver du inte oroa dig för några förändringar i hur vi skickar eller delar med oss av information från eller om dig. Marknadsundersökningsbranschen och dess tillsynsorganisationer har sedan länge strikta standarder för att skydda din profilinformation och andra personuppgifter. Som en del av vårt engagemang för att din information ska vara säker har Ipsos regelbundna interna och externa granskningar av informationssäkerheten och är certifierade för att uppfylla kraven i International Standards for Information Security ISO 27001, Market, Opinion and Social Research ISO 20252 och kvalitetsledning ISO 9001. Om Ipsos iSay ställer nya krav eller uppdaterar befintliga processer gällande ditt samtycke till personuppgifter som medlem i vår panel, kommer du att få ett formellt meddelande från oss.

Hur kan jag vara säker på att Ipsos iSay håller mina personuppgifter säkra?

På Ipsos iSay tar vi vårt ansvar för att hålla dina personuppgifter säkra på största allvar. För detta vidtar vi alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas från förlust, stöld eller missbruk. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar lämplig fysisk säkerhet för våra kontor, kontrollerad åtkomst till datorsystem och användning av säkra och krypterade Internetanslutningar vid insamling av personuppgifter.

Ipsos uppfyller redan kraven i omfattande internationella standarder för informationssäkerhet.

Ipsos varken säljer eller hyr ut vår lista över paneldeltagare av någon som helst anledning, och vi förser inte våra undersökningskunder med identifierande personuppgifter när vi levererar enkätresultat. De personuppgifter som du ger till Ipsos används endast för att koppla dig till relevanta forskningsstudier på ett anonymiserat eller pseudonymiserat sätt. Endast i undantagsfall, och med ditt uttryckliga samtycke i förväg, skulle vi lämna någon personlig information till en kund eller annan forskningspartner.

Du kanske kommer ihåg att vi skickade dig ett e-postmeddelande där du skulle verifiera att du valt att gå med eller dubbelt godkänna det när du registrerade dig för Ipsos iSay. Denna process visar att vi uppfyller branschens kvalitetsstandard för kontroller av tillstånd och samtycke.

Du kommer också att märka att alla webbadresser till de enkäter eller webbsidor du ska öppna börjar med "https://". Detta är ett tecken på att enkätsvar, belöningar, poängsaldo och alla andra personuppgifter skickas över en säker, SSL-krypterad anslutning.

Kan ni påminna mig om vad jag har samtyckt till hittills med Ipsos iSay?

När du valde att gå med i Ipsos iSay godkände du att vi kan skicka inbjudan till enkäter och andra relevanta meddelanden. Du kan alltid välja om du vill delta i en enkät som du har blivit inbjuden till. Vi kan också be dig uppdatera dina profilinställningar eller granska nya eller uppdaterade policyer. Om Ipsos iSay introducerar nya funktioner kan vi be om explicit tillstånd från dig för de produkter eller tjänster som innebär användning av dina personuppgifter. Du har också alltid möjlighet att säga upp ditt medlemskap i Ipsos iSay-panelen.

Hur kan jag uppdatera inställningarna för mina personuppgifter?

Du kan alltid ändra tillståndsinställningarna:

I avsnittet för kontoinställningar: https://ipsosisay.com/sv-se/user/

Genom att avsluta ditt Ipsos iSay-medlemskap helt: https://ipsosisay.com/sv-se/user/

Vad gäller om det finns barn i mitt hushåll?

Alla barn under 18 år som är listade på ditt konto kan bli inbjudna att delta i enkäter via din kontokontakt. Dessa barn får endast delta i Ipsos iSay-enkäter så länge du som är Ipsos iSay-panelmedlem också är förälder eller vårdnadshavare och ger ditt uttryckliga samtycke.

Är mina enkätsvar och andra interaktioner med Ipsos iSay anonyma och säkra?

Personuppgifter kan samlas in på två sätt: (1) genom att uttryckligen be dig om dina personuppgifter vid registrering eller via enkäter och (2) genom att konfigurera alternativ för att automatiskt samla in vissa personuppgifter med hjälp av nödvändiga, funktionella eller valfria cookies. Vi gör vårt yttersta för att se till att alla insamlade personuppgifter hålls säkra och att vi endast samlar in de personuppgifter som krävs och som uttryckligen och transparent anges i vår Cookies-policy och vårt Sekretesskydd.

Dessutom gör vi vårt bästa för att din upplevelse av Ipsos iSay-communityn, enkäterna och appen ska bli så trevlig och smidig som möjligt genom att samla in data på ett diskret sätt.

Du kommer också att märka att vi aldrig publicerar någon medlems fullständiga namn eller plats i vår offentliga kommunikation eller på sociala medier. Dela heller aldrig med dig av personlig information som kan identifiera dig på våra sidor i sociala medier.

För att dina data ska vara säkra krävs också att du upprätthåller kontosäkerheten genom att använda tillräckligt komplicerade lösenord och lagra dem på ett säkert sätt. Du ska också se till att du har tillräcklig säkerhet i dina egna system.

Som regel ska du alltid se till att:

 • Stärka din inloggning och skapa starka lösenord
 • Skydda dina enheter
 • Uppdatera din programvara och alla antivirusprogram som du har installerat
 • Surfa säkert på Internet
 • Undvik att tillhandahålla din e-postadress eller annan information på offentliga sidor i sociala medier

Vilken information och vilka åtgärder som rör mina personuppgifter kan jag begära från Ipsos?

Om du vill utöva någon av dina rättigheter vad gäller personuppgifter eller har frågor relaterade till detta kontaktar du vår dataskyddsavdelning. De kan kontaktas på [email protected]. Använd den e-postadress som är kopplad till ditt konto och skriv "Ipsos iSay Panel" som ämnesrad.

Mer information om sätt att kontakta Ipsos eller vårt tillsynsorgan hittar du i Sekretesskydd.