Mạng trả trước Viettel Mobile Vietnam VND 20,000
300

Mạng trả trước Viettel Mobile Vietnam VND 20,000
Vui lòng chờ trong khoảng 10 ngày làm việc và bạn sẽ nhận được tin nhắn chuyển tiền.

Hiện nay chúng tôi chỉ có thể chuyển tiền cho mạng trả trước.