บัตรเติมเงินทรูมันนี่ 100 บาท
1200

บัตรเติมเงินทรูมันนี่ 100 บาท
เติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปเดียวจบ! ง่าย สะดวกสบาย ครบทุกการใช้จ่าย

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและการขอรับรางวัล

1. รหัสหมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท Ecode สามารถแลกได้ที่ https://redeem.tmnpromo.com/instantreward?code=
2. เข้าลิงก์เว็บไซต์ตามที่ปรากฎ
3. กรอกรหัสรับสิทธิ์ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้วกดปุ่มรับเงินภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล

เงื่อนไขการใช้ของรางวัล

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิหรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิหรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่และรหัสที่ต้องการแลกให้ถูกต้อง หากทำการแลกรับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถขอยกเลิกการเติมเงินในภายหลังได้ และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหริอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลังการเติมเงินเสร็จสิ้น
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center 1240