5 EUR Virtual Prepaid Mastercard®
544

5 EUR Virtual Prepaid Mastercard®

Var vänlig och se till att du tillhandahåller korrekt information om dig själv. För att följa EU-kommissionens förordningar kan det vara nödvändigt att bekräfta din identitet. Detta kommer att göras genom pass / identitetskort och bevis på bostad via utvalda dokument.

Kortvärden kan inte kombineras.

Tillgängliga språk för kortaktivering är engelska, franska, portugisiska, italienska, spanska, ryska och tyska.

Det virtuella förbetalda Mastercard® kan användas överallt där Mastercard accepteras online eller per telefon. Köp måste ligga inom det tillgängliga kortsaldot eller göras hos en affärspartner som tillåter olika typer av betalningar. Kortet kan inte användas för återkommande köp eller betalningar, kortsaldot kan inte överföras till ett annat konto såsom PayPal/eBay och det kan inte användas för betalning av lån eller betalning på inteckningslån.


Det förbetalda kortet måste registreras med inlösenproceduren inom 90 dagar från dess utfärdande. Det förbetalda kortet upphör att gälla 12 månader från registreringen.

Företagen som anges sponsrar inte belöningarna och är inte på något annat sätt anslutna till Ipsos i-Say. Logotyper och andra identifierande märken är varumärken som tillhör respektive representerat företag och/eller dess dotterbolag. Besök respektive företags webbplats för att läsa fler regler och villkor.

För handlare / underentreprenörer baserade utanför Europeiska ekonomiska området i länder för vilka det inte finns något EU-beslut om adekvatitet, kräver vi att de följer samma krav på datasekretess och säkerhetsarrangemang som oss själva och kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder (inklusive standardavtalsklausuler).