Donatie aan de Ipsos Foundation
222

Donatie aan de Ipsos Foundation
Ipsos Foundation: bevordering van toegang tot onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren

Sinds de oprichting in 2014 heeft de Ipsos Foundation voor in totaal € 3 miljoen gefinancierd aan 115 onderwijsprojecten voor kansarme kinderen in 43 landen. Dankzij de aanwezigheid van Ipsos in 90 landen zijn wij op alle continenten actief.

De basis van het bedrijfsmodel van de Foundation bestaat uit het verlenen van financiële steun aan liefdadigheidsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en ondernemingen met een sociale doelstelling.

We hebben scholen gebouwd in Nepal, Ghana en Zambia. We hebben boeken aangeschaft voor de VS, Hong Kong, Zuid-Afrika en Haïti. In Rusland, de Filipijnen en Kazachstan hebben we de opleiding van kinderen met ernstige ziekten gesteund. Ook hebben we projecten gefinancierd in Jemen, Oeganda, Kenia en Jordanië.

Wij werken aan de omstandigheden waardoor het onderwijzen van kinderen in goede, veilige en gezonde omstandigheden mogelijk wordt gemaakt. Met 'Charity: Water' en 'Water For Health' hebben wij gezorgd voor schoon, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor een plattelandsschool in Nepal, waar 1.400 kinderen van profiteren. Voor de 59 miljoen kinderen die niet naar school gaan, is honger een grote belemmering. Daarom hebben wij NGO's zoals 'Mary's Meals' (Ecuador), de 'Peninsula School Feeding Association' (Zuid-Afrika) en 'Feed a Child a Day' (Nigeria) gesteund om ervoor te zorgen dat schoolkinderen tenminste één maaltijd per dag krijgen. Wij steunen het gezondheids- en hygiënebewustzijn door middel van onderwijs en hebben samen met Shanti Uganda pre- en postnatale zorg en acties voor het welzijn van vrouwen met HIV/AIDS gefinancierd.

We steunen ook onderwijsinitiatieven die de geestelijke gezondheid van kinderen bevorderen, vooral in kwetsbare gebieden. Dit is cruciaal in een tijd waarin zoveel jongeren, soms zelfs alleen, in slechte omstandigheden leven, terwijl hun gezondheid, veiligheid en zekerheid van vitaal belang zijn voor hun lichamelijke en geestelijke welzijn.


De afgebeelde handelaren zijn geen sponsors van de beloningen, ze zijn evenmin op een andere manier verbonden met Ipsos iSay. De logo’s en andere identificatiemerken zijn handelsmerken van of het eigendom van elk van de afgebeelde bedrijven en/of haar aangesloten bedrijven. U kan de website van elk bedrijf bezoeken voor meer algemene voorwaarden.