5 EUR Virtual Prepaid Mastercard®
544

5 EUR Virtual Prepaid Mastercard®

Zorg er alsjeblieft voor dat je nauwkeurige informatie over jezelf verstrekt. Om te voldoen aan de regelgeving van de Europese Commissie, moet je identiteit mogelijk worden bevestigd. Dit zal gebeuren via paspoort / identiteitskaart en bewijs van residentie via geselecteerde documenten.

De bedragen op de kaart kunnen niet gecombineerd worden.

De kaardactivering is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Portugees, Italiaans, Spaans, Russisch en Duits.

Gebruik de Virtual Prepaid Mastercard overal waar Mastercard online of telefonisch aanvaard wordt. Aankopen mogen niet hoger zijn dan het beschikbare saldo op de kaart of de handelaar moet verschillende betalingsmethodes aanvaarden. De kaart kan niet gebruikt worden voor terugkerende aankopen of betalingen, het saldo op de kaart kan niet overgedragen worden naar een andere rekening zoals PayPal/eBay, en kan niet gebruikt worden om leningen of hypotheken af te betalen.

De prepaidkaart moet geregistreerd worden binnen de 90 dage uitgifte, na registratie zal de prepaidkaart na 12 maanden verlopen.

Mastercard en het Mastercard logo zijn geregistreerde handelsmerken van Mastercard International Incorporated. De Prepaid Mastercard wordt uitgegeven door Transact Payments Limited in overeenstemming met de licentie van Mastercard International Incorporated. Transact Payments Limited is geautoriseerd door en wordt beheerd door de Financial Services Commission, Gibraltar, Statutaire zetel: 57‐63 Line Wall Road, Gibraltar.

De afgebeelde handelaren zijn geen sponsors van de beloningen, ze zijn evenmin op een andere manier verbonden met Ipsos iSay. De logo’s en andere identificatiemerken zijn handelsmerken van of het eigendom van elk van de afgebeelde bedrijven en/of haar aangesloten bedrijven. U kan de website van elk bedrijf bezoeken voor meer algemene voorwaarden.

Voor handelaren / onderaannemers gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte in landen waarvoor geen EU-toereikendheidsbesluit bestaat, vereisen we dat zij zich houden aan dezelfde gegevensbeschermingsvereisten en beveiligingsregelingen als wijzelf en zullen onderworpen zijn aan passende waarborgen (inclusief standaard contractuele clausules).