5 EUR PayPal
510

5 EUR PayPal
Du må ha en PayPal-konto for å kunne innløse. Innløsningsbeløpet vil bli godskrevet PayPal-kontoen din om én til tre uker.

Vær oppmerksom på at adressen til PayPal-kontoen må være den samme som e-postadressen du har registrert hos oss.

Dersom du ikke har PayPal-konto, må du opprette en konto før du kan innløse i-Say-poengene dine.


De representerte selskapene er ikke sponsorer av belønningene eller på annet vis tilknyttet Ipsos i-Say. Viste logoer og andre identifikatorer er varemerker for og eid av det enkelte representerte selskap og/eller dets tilknyttede selskaper. Gå til det enkelte selskaps nettsted for å se nærmere vilkår og betingelser.