10 EUR Virtual Prepaid Mastercard®
1089

10 EUR Virtual Prepaid Mastercard®
Kortvärden kan inte kombineras.

Tillgängliga språk för kortaktivering är engelska, franska, portugisiska, italienska, spanska, ryska och tyska.

Det virtuella förbetalda MasterCard® kan användas överallt där MasterCard accepteras online eller per telefon. Köp måste ligga inom det tillgängliga kortsaldot eller göras hos en affärspartner som tillåter olika typer av betalningar. Kortet kan inte användas för återkommande köp eller betalningar, kortsaldot kan inte överföras till ett annat konto såsom PayPal/eBay och det kan inte användas för betalning av lån eller betalning på inteckningslån.


Det förbetalda kortet måste registreras med inlösenproceduren inom 90 dagar från dess utfärdande. Det förbetalda kortet upphör att gälla 12 månader från registreringen.

Företagen som anges sponsrar inte belöningarna och är inte på något annat sätt anslutna till Ipsos i-Say. Logotyper och andra identifierande märken är varumärken som tillhör respektive representerat företag och/eller dess dotterbolag. Besök respektive företags webbplats för att läsa fler regler och villkor.