10 EUR PayPal
1200

10 EUR PayPal
PayPal er førende i verden inden for online betalingstransaktioner. Køb ind i millioner af onlinebutikker uden at dele dine finansielle oplysninger. En enkel og sikker måde til hurtigt at sende og modtage penge til familie og venner. Med tilgængelighed i 202 lande og med 25 valutaer rundt om i verden, muliggør PayPal global e-handel ved at gøre betalinger på tværs af forskellige lokationer, valutaer og sprog mulige.

Dit PayPal-gavekort vil være tilgængeligt med det samme.

Tjek venligst din e-mail for gyldighedsdatoen!


Sådan indløser du dit PayPal-gavekort:

1. Klik på indløsningslinket og indtast den sekscifrede pinkode.

2. Klik Fortsæt.

3. Kopier eller noter den viste nye firecifrede PIN-kode.

4. Klik på knappen Vis din belønning. Denne knap åbner PayPal-belønningen i et nyt vindue. Hvis det ikke virker at klikke på knappen Vis din belønning, bedes du kopiere det medfølgende PayPal-indløsningslink og indsætte det i et nyt browservindue.

5. Indtast den nye firecifrede PIN-kode, når du bliver bedt om det.

6. Følg trinene på skærmen for at logge ind på din PayPal-konto og gennemføre pengeoverførslen.


Vi anbefaler at rydde din browsers cache og cookies efter at have åbnet linket, i tilfælde af at login med PayPal ikke vises. Du kan også fjerne cookies ved at bruge ”hængelås”-ikonet foran URL'en i adresselinjen og indsætte linket i det samme vindue igen.

De viste forhandlere er ikke sponsorer af belønninger eller på anden måde associeret med Ipsos iSay. Logoer og andre vedhæftede identifikationsmærker er varemærker tilhørende den enkelte repræsenterede virksomhed og/eller associerede selskaber. Gå til den enkelte virksomheds hjemmeside for at få oplysninger om yderligere vilkår og bestemmelser.