10 EUR PayPal
1239

10 EUR PayPal

PayPal er førende i verden inden for online betalingstransaktioner. Køb ind i millioner af onlinebutikker uden at dele dine finansielle oplysninger. En enkel og sikker måde til hurtigt at sende og modtage penge til familie og venner. Med tilgængelighed i 202 lande og med 25 valutaer rundt om i verden, muliggør PayPal global e-handel ved at gøre betalinger på tværs af forskellige lokationer, valutaer og sprog mulige.

Dit PayPal-gavekort vil være tilgængeligt med det samme.

PayPal-gavekortet skal aktiveres inden for 90 dage efter udstedelse.

De viste forhandlere er ikke sponsorer af belønninger eller på anden måde associeret med Ipsos i-Say. Logoer og andre vedhæftede identifikationsmærker er varemærker tilhørende den enkelte repræsenterede virksomhed og/eller associerede selskaber. Gå til den enkelte virksomheds hjemmeside for at få oplysninger om yderligere vilkår og bestemmelser.